Back to Top
Dinsdag 02 juni
86440 users - nu online: 1039 people
86440 users - nu online: 1039 people login
  Gay News : rubrieken : Historie & Politiek


Gay News ®: in de rubriek
Historie & Politiek
454
of ga naar de rubriek:
filter op auteur

Hij is 201 jaar geleden geboren en schreef gedichten van onverbloemde erotiek en liefde tussen mannen. De grote man met de witte baard blijft een enigma, een vrije dichter zoals dichters nu eenmaal mo.. > lees verder

historie & politiek lengte: 11 min.

Kamerlid Zohair El Yassini (VVD) komt voor de zomer met een wetsvoorstel om zogenaamde LHBT-genezing te verbieden. Dat maakte hij bekend in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. > lees verder

historie & politiek

De Nashville-verklaring is volgens het OM niet strafbaar. Dat schrijft het Openbaar Ministerie in een brief aan mensen die aangifte deden tegen de verklaring. > lees verder

historie & politiek

Leden van de Indonesische Tweede Kamer hebben een ontwerp-wetsvoorstel “gezinsweerbaarheid” voorgesteld. Het wetsontwerp definieert homoseksualiteit als een afwijking die een bedreiging vormt voor.. > lees verder

historie & politiek

Het Jaarrapport 2020 van de Europese LHBTI-koepelorganisatie ILGA-Europe schetst een beeld dat op gespannen voet staat met het wijdverbreide idee dat het werk aan LHBTI-emancipatie in Europa is voltoo.. > lees verder

historie & politiek

Het East River State Park in Brooklyn, New York krijgt binnenkort de naam van Marsha P Johnson. Ze was ook een pionier op het gebied van transrechten en in 1970 richtte ze samen met haar vriendin Sylv.. > lees verder

historie & politiek

Er is weer een sprankje hoop voor meeroudergezinnen die wachten op een regeling voor meerouderschap en -gezag. De Tweede Kamer wil dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) oplossingen gaat zoeke.. > lees verder

historie & politiek

Nieuws komt snel en gaat ook weer net zo snel. Alleen het “GROTE” nieuws blijft hangen. Maar het kleinere nieuws met vaak net zo zoveel leed en verdriet voor betrokkenen vergeten we net zo snel al.. > lees verder

historie & politiek lengte: 25 min.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) laat nieuw onderzoek doen naar de situatie van LHBTI’s in Iran. Dat is van groot belang voor LHBTI’s uit dat land die hier asiel vragen. De staatssecre.. > lees verder

historie & politiek

China heeft onlangs een kleine stap gezet in de erkenning van het homohuwelijk en activisten in het land zijn optimistisch. Een orgaan van het hoogste niveau van staatsmacht van de provincie, het Nati.. > lees verder

historie & politiek

De parlementaire behandeling van het expliciete verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet is afgelopen maand van start gegaan, met de bespreking van het wetsvoorstel van Vera Bergkamp.. > lees verder

historie & politiek

Magnus Hirschfeld speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het begrip homoseksualiteit in Duitsland en ver daarbuiten in het begin van de twintigste eeuw. In zijn Institut für Sexualwissen.. > lees verder

historie & politiek lengte: 6 min.

Sinds afgelopen maand zijn intersekse- en transgender personen expliciet wettelijk beschermd tegen discriminatie. Een wet van D66, PvdA en GroenLinks trad onlangs in werking. Er is lang gepleit voor h.. > lees verder

historie & politiek

De Tweede Kamer debatteerde afgelopen maand met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over meerouderschap. COC en Meer dan Gewenst drongen er bij Kamerleden op aan om meerouderschap en gezag nu e.. > lees verder

historie & politiek

De vergunning voor de Pride vorig jaar was op geoorloofde wijze door de gemeente verleend. Dat oordeelt de Raad van State. > lees verder

historie & politiek

De Belgische vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden over het feit dat de Mensenrechtenraad in Genève een nieuwe resolutie van België over de doodstraf, en in het .. > lees verder

historie & politiek

President Trump komt met de zoveelste anti-homo wet. Het gaat hierbij opnieuw om een wet die voormalig president Obama invoerde. Dit keer gaat het om een wet die werkgevers toestaat te discrimineren .. > lees verder

historie & politiek

De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft alle bijeenkomsten van LHBTQ-organisatie Al-Qaws op de Westbank verboden. Dat werd gemeld door The Jeruzalem Post. Het verbod kwam nadat Al-Qaws een bijeenkomst in.. > lees verder

historie & politiek

In Tamil Nadu heeft de regering een verordening uitgevaardigd op grond waarvan niet-noodzakelijke operaties aan geslachtskenmerken van baby’s en kinderen voortaan verboden zijn, behalve in het geval.. > lees verder

historie & politiek

"Een gesprek binnen de partij over het homohuwelijk zou ik heel graag willen aangaan." Dat zegt VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) in het EO-radioprogramma Dit is de Dag. "Mensen die verliefd zij.. > lees verder

historie & politiek

Op 28 juni 1969 deed de politie een inval in de homobar Stonewall Inn. Dat deden ze vaker en terwijl de bezoekers zich er meestal bij neerlegden, kwamen ze die avond in verzet tegen de agenten. Dat wa.. > lees verder

historie & politiek lengte: 9 min.

Op papier is Nederland een lhbti-vriendelijk land, maar in de praktijk voelen lhbti’s zich lang niet allemaal vrij om te zijn wie ze zijn. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder drieduizend l.. > lees verder

historie & politiek

Veranker LHBTI-rechten in de Grondwet. Die oproep deden Astrid Oosenbrug (voorzitter COC Nederland) en Philip Tijsma (voorzitter COCs Landelijke Werkgroep Politiek) op de ochtend van Pride Amsterdam i.. > lees verder

historie & politiek

De IND voert het nieuwe asielbeleid voor LHBTI’s een jaar na invoering nog altijd slecht uit. Dat illustreert het COC aan de hand van zeventien voorbeelden, in een brief aan de nieuwe staatssecretar.. > lees verder

historie & politiek

De Tweede Kamer staat positief tegenover het aanstellen van discriminatierechercheurs bij de politie. Dat bleek begin juli tijdens stemming over een voorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den H.. > lees verder

historie & politiek

De homo-revolutie brak los na 1969 en het was een linkse beweging: veel moest anders of soms alles. Wat overal in Europa anders moest was de wetgeving en zoals we weten duurde dat nog even, zoals in E.. > lees verder

historie & politiek lengte: 10 min.

De parlementariërs Giselle Mc William en Stephen Walroud hebben een Wetsvoorstel Aanpassing Wettelijk Huwelijk ingediend bij de Staten van Curaçao. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat alle paren.. > lees verder

historie & politiek

Uit een rapport van Glaad blijkt dat de regering Trump zich ruim 100 keer schuldig heeft gemaakt aan homo en transgender discriminatie of aanvallen op homo en transgender personen, sinds de regering T.. > lees verder

historie & politiek

Het Hooggerechtshof in Kenia heeft geoordeeld dat de wetsartikelen op grond waarvan homoseksualiteit in Kenia strafbaar is niet ongrondwettelijk zijn. Homoseksuele handelingen blijven daarmee in Kenia.. > lees verder

historie & politiek

New York krijgt een standbeeld voor twee voorvechters van transgenderrechten, Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera. Volgens burgemeester De Blasio zal het wereldwijd een van de eerste monumenten voor tr.. > lees verder

historie & politiek

In Canada is een equality coin (gelijkheidsmunt) onthult, dat ter gelegenheid van het feit dat het 50 jaar geleden is dat Canada homoseksualiteit uit de strafwet haalde. > lees verder

historie & politiek

De regering-Trump is bezig met een wet die gezondheidszorg en bescherming voor transgenders grotendeels onmogelijk zal maken. Het is de zoveelste anti transgender en anti holebi wet die er zit aan te .. > lees verder

historie & politiek

Op 22 februari 1943 werden de vierentwintig-jarige Hans Scholl, zijn eenentwintig-jarige zuster Sophie en hun drieëntwintig-jarige medestrijder Christoph Probst als leden van de verzetsgroep Weiße R.. > lees verder

historie & politiek lengte: 9 min.

Misschien werd het homoleven in Europa iets levendiger in de jaren twintig, daarna werd het met Hitler en de nazi’s een stuk somberder toen moord regel werd. De Sovjet-Unie predikte in haar beginfas.. > lees verder

historie & politiek lengte: 7 min.

Ze is relatief jong, heeft amper politieke ervaring en standpunten die in het conservatieve Slowakije als 'radicaal liberaal' worden gezien. Toch is Zuzana Caputová (45) gekozen tot nieuwe president .. > lees verder

historie & politiek

COC, TNN en NNID zijn boos over het ambitieloze ‘actieplan’ tegen anti-LHBTI geweld dat minister Grapperhaus (Veiligheid) begin april naar de Tweede Kamer stuurde. De belangenorganisaties vragen d.. > lees verder

historie & politiek

Tussen 27 juni en 12 juli 1942 werd een viertal pamfletten per post onder enkele honderden “zorgvuldig gekozen” personen in Duitsland verspreid. De anonieme vlugschriften riepen in nogal hoogdrave.. > lees verder

historie & politiek lengte: 7 min.

Welke invloed hadden al die vernieuwingen rond homoseksualiteit waar de mensen mee kwamen die we hiervoor hebben belicht? Een oud verhaal van sodomie, ontucht, pederastie, tribadie en verkeerde liefhe.. > lees verder

historie & politiek lengte: 8 min.

Behandelingen waarbij therapeuten proberen om homo’s te ‘genezen’ van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit moeten wettelijk verboden worden. Daarvoor pleit D66 in de Tweede Kamer. Het CO.. > lees verder

historie & politiek

Een medewerker van de sociale dienst in Bunschoten heeft een inwoner te verstaan gegeven dat hij beter uit de gemeente kan vertrekken. “Want het is nog steeds een issue als je homo bent, snap je?”.. > lees verder

historie & politiek

De Maleisische minister voor toerisme, kunst en cultuur, Mohammadin Ketapi, zegt dat er geen homo's lesbiennes biseksuelen of transgenders bestaan in zijn land. > lees verder

historie & politiek

D66-leider Jetten is bezorgd over de emancipatie van de lhbti-gemeenschap. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen doen volgens hem soms, onder druk va.. > lees verder

historie & politiek

De Pride staat dit jaar in het teken van de geschiedenis vóór en na de Stonewall-rellen (eind juni 1969), die vele homo’s en hetero’s zien als het begin van de homobeweging. In Nederland zijn we.. > lees verder

historie & politiek lengte: 9 min.

In Angola is homoseksualiteit niet langer strafbaar. Dat is het gevolg van het invoeren van een nieuwe strafwet. De oude oorspronkelijk Portugese koloniale wetgeving, waarin ‘tegennatuurlijke handel.. > lees verder

historie & politiek

Jongeren kunnen zich nauwelijks meer voorstellen dat in de periode voor 1970 de belangrijkste plek voor mannen om homoseks te hebben in publieke urinoirs en soms parken was. > lees verder

historie & politiek lengte: 5 min.

Een alliantie van christelijke organisaties voor homo’s, biseksuelen en transgenders heeft opnieuw subsidie gekregen om de ‘sociale acceptatie van lhbt’ers in christelijke kring te vergroten’... > lees verder

historie & politiek

COC Nederland vraagt opnieuw om een uitgebreid onderzoek naar de bestraffing van homoseksuelen in Nederland in de twintigste eeuw. Het COC doet dat verzoek in een brief aan de Tweede Kamer en minister.. > lees verder

historie & politiek

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) belooft beterschap bij uitvoering van het LHBTI-asielbeleid. Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het COC houdt scherp in de gaten of er daadwerkelijk .. > lees verder

historie & politiek

Nieuws komt snel en gaat ook weer net zo snel. Alleen het “GROTE” nieuws blijft hangen. Maar het kleinere nieuws met vaak net zo zoveel leed en verdriet voor betrokkenen vergeten we net zo snel al.. > lees verder

historie & politiek lengte: 39 min.

Enkele kerken uit Austin, Texas, brengen hun stadsbestuur voor de rechter omdat die een verbod invoerde om te discrimineren tegen homo's & transgenders op de werkvloer. De kerken eisen een uitzonderin.. > lees verder

historie & politiek

Straks geen Canal Parade meer? In zeven vragen wordt momenteel onderzocht hoe geënquêteerden aankijken tegen de jaarlijkse botenparade van de Gay Pride. Wethouder Rutger Groot Wassink ('Democratiser.. > lees verder

historie & politiek

Jared Polis, het enige Congreslid dat er openlijk voor uitkomt dat hij homoseksueel is, is gekozen tot gouverneur van Colorado. Hij is de eerste homoseksuele man die tot gouverneur van een Amerikaanse.. > lees verder

historie & politiek

Er komt een groot onafhankelijk internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië, waaronder de vervolging van homoseksuelen in de Russische deelrepubliek. Dat maakte de Organisat.. > lees verder

historie & politiek

Veertig jaar IHLIA. Veertig jaar van Homodok en Lesbische Archieven naar een lhbt-erfgoedorganisatie. Op zoek naar een nieuwe generatie die IHLIA LGBT Heritage weer veertig jaar verder brengt. Wat was.. > lees verder

historie & politiek lengte: 8 min.

In zijn befaamde bloemlezing De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten (1979) nam de samensteller, Gerrit Komrij, het maximale aantal van tien gedichten op van Johan .. > lees verder

historie & politiek lengte: 10 min.

Facebook labelt LHBTI-advertenties als politiek, met blokkering tot gevolg. Dat blijkt uit een artikel van de Washington Post van begin oktober. Het COC vindt het een uiterst zorgelijke ontwikkeling e.. > lees verder

historie & politiek

Drie organisaties op Curaçao die zich hardmaken voor gelijke rechten en seksuele diversiteit hebben op de Gay Pride in Willemstad een wetsvoorstel aangeboden aan het parlement. Dat moet onder andere .. > lees verder

historie & politiek

Onderzoek de vervolging van homo- en biseksuelen in Nederland onder het discriminerende oude Strafwetartikel 248bis. Die oproep deed het COC afgelopen maand in een brief aan de Tweede Kamer. “Het is.. > lees verder

historie & politiek

In de bijna veerig jaar die ik “als medewerker of redacteur bij een groot aantal homotijdschriften betrokken [ben] geweest,” om een kenschets uit de Homo-encyclopedie van Nederland te gebruiken, h.. > lees verder

historie & politiek lengte: 6 min.

De gemeente Amstelveen ondertekent deze maand een intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om een regenboogstad te worden. Daarmee geeft Amstelveen aan gezamenl.. > lees verder

historie & politiek
totale integratie van het nederlands is pas sinds 2000, daarom kun je veel
meer artikelen in Historie & Politiek vinden in de engelse versiebottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media