Back to Top
Zondag 20 Jan
86241 users - nu online: 1543 people
86241 users - nu online: 1543 people login

NIEUWS


Vr 01 dec, 2017 2:00

COC wil onderzoek naar 'homolijst' gemeente Amsterdam

Het COC wil dat er nieuw onderzoek komt naar de behandeling van homoseksuelen door de overheid.


Een woordvoerder bevestigt dat na berichtgeving van Trouw. Aanleiding voor het pleidooi is de vondst in het Stadsarchief van Amsterdam van lijsten met namen van sollicitanten die tussen 1950 en 1958 zijn afgewezen als ambtenaar omdat ze homoseksueel zouden zijn.

De uitgebreide documentatie is volgens Trouw vorig jaar per toeval ontdekt en onmiddellijk 'op slot gegaan' omdat veel van de beschreven burgers nog in leven zijn. Het gaat om verslagen van de Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel die onderzoek deed naar de achtergrond van mensen die bij de gemeente wilden werken.

15 procent afgewezen
Als uit dat onderzoek naar voren kwam dat sollicitanten homoseksueel waren, konden zij een carrière als ambtenaar vergeten. Zelfs als men in de omgeving iemand had die homoseksueel was, liep men al het risico niet te worden aangenomen.

De lijsten bevatten namen en achtergronden van meer dan 1500 sollicitanten, 15 procent (ongeveer 225 sollicitanten) werd afgewezen op grond van een vermoeden van homoseksualiteit.

Een vrouw met een vermoedelijk homoseksuele zoon werd uiteindelijk bij hoge uitzondering aangenomen als ambtenaar.

"We hebben de indruk dat hier sprake is van een kwalijke situatie," zegt een woordvoerder van de belangenvereniging COC. Hij wijst erop dat er wel onderzoek is gedaan naar de vervolging van homo's in de Tweede Wereldoorlog, maar niet naar hun situatie in de jaren daarna.

Het COC vindt dat de rijksoverheid moet uitzoeken of zulke 'homolijsten' in meer gemeenten werden bijgehouden en of de gedupeerden die nog in leven zijn mogelijk een vorm van genoegdoening willen.

De dossiers en stukken over de gemeentelijke homolijst beslaan in totaal een halve meter. Het archief komt niet zelf naar buiten met de informatie. "Dat is niet onze taak," aldus een woordvoerder en onderzoeker.

Maar wie daarvoor toestemming heeft, kan volgens hem zelf komen naspeuren in de archieven. "Het gaat om de persoonlijke levenssfeer van mensen en veel zijn er nog in leven.''

Zeven partijen hebben vragen gesteld aan wethouder Pieter Litjens (Organisatie) na de ontdekking van homolijsten. Wethouder Litjens kwam al snel met een eerste reactie: 'Discriminatie van personeel om seksuele geaardheid is absoluut onacceptabel. Het past niet in het gemeentelijk personeelsbeleid en volstrekt niet bij de inclusieve organisatie die we nu zijn. Het is lang geleden en gelukkig allang niet meer de praktijk in Amsterdam. We gaan dit verder uitzoeken en komen erop terug.'


Die reactie is wat betreft de zeven partijen niet voldoende. Ze vragen met klem om 'aanvullend historisch onderzoek'. Mocht uit dat onderzoek blijken dat er daadwerkelijk is gediscrimineerd om seksuele geaardheid, dan willen de partijen excuses voor de betrokken individuen en de homo-gemeenschap.

 

COC wil onderzoek naar homolijst gemeente Amsterdam
nieuws van Vr 01 dec, 2017
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html


Rubrieken:
X

In het nieuwste nummer, Gay News 330, februari 2019


Eagle


Famous Cruise Club

meer info |visit


bottom image
Entire © & ® 1995/2019 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2019 Gay News ®, GIP/ St. G Media