Back to Top
Donderdag 28 mei
86440 users - nu online: 1029 people
86440 users - nu online: 1029 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Grondwetswijziging van start!


door Redaktie in Historie & Politiek , 12 januari 2020


De parlementaire behandeling van het expliciete verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet is afgelopen maand van start gegaan, met de bespreking van het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Ozutok (GroenLinks).

Het COC pleit al bijna twintig jaar voor het verbod, dat nu onderdeel uitmaakt van COC’s Regenboog Stembusakkoord. en het regeerakkoord.  Veranker onze rechten in de Grondwet! Dat was de oproep van het COC bij Pride Amsterdam 2019, met een open brief in dagblad Trouw, spandoeken langs de grachten, een boot in de parade en de opening van het NOS Journaal.

En nu gaat de procedure tot wijziging van de Grondwet dan echt van start!  

Garantie voor de toekomst

Volgens het COC is er de afgelopen decennia in Nederland ongelooflijk veel bereikt voor LHBTI’s. Zo kwam er een einde aan strafbaarheid en werd het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Het COC wil dat die zwaar bevochten LHBTI-rechten nu worden verankerd in artikel 1 van de Grondwet. Om zeker te stellen dat ook toekomstige generaties van deze rechten gebruik kunnen maken.

Zij vindt een duidelijke Grondwettelijke opdracht aan de politiek vandaag de dag nog altijd hard nodig, bijvoorbeeld gezien het geweld en de discriminatie waar LHBTI’s mee te maken krijgen. Een Grondwettelijke garantie dat LHBTI-rechten in stand blijven is ook belangrijk voor de toekomst. ‘Want de maatschappelijke en politieke wind kan draaien. Rechten van LHBTI’s die nu vanzelfsprekend lijken, kunnen onder druk komen te staan,’ aldus het COC. De Grondwet is een opdracht aan de wetgever.

Op dit moment verbiedt artikel 1 van de Grondwet alleen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie ontbreekt. De wetgever dacht bij de totstandkoming van het Grondwetsartikel dat dit onderwerp nog te zeer in de 'taboesfeer' lag.

Bergkamp, Van den Hul en Özütok willen ‘seksuele gerichtheid’ als verboden discriminatiegrond toevoegen aan artikel 1 Grondwet. Het COC heeft de Kamer gevraagd om ook te verduidelijken dat de Grondwet discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verbiedt.

De kansen voor het wetsvoorstel lijken gunstig: acht politieke partijen – samen goed voor een twee derde Kamermeerderheid - beloofden in COC’s Regenboogakkoord om dit te regelen. Die belofte is opgenomen in het regeerakkoord, waardoor ook CDA en ChristenUnie zich er aan verbonden hebben.

Grondwetswijziging is een lange procedure. Het voorstel moet eerst met een gewone meerderheid worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Na verkiezingen wordt het voorstel opnieuw behandeld, en dan moet het met een twee derde meerderheid worden aangenomen.

Behalve ‘seksuele gerichtheid’ willen D66, PvdA en GroenLinks ook discriminatie wegens ‘handicap’ expliciet verbieden in artikel 1 Grondwet.

 
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Grondwetswijziging van start!

Redaktie, in Historie & Politiek op 12 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media