Back to Top
Vrijdag 29 mei
86440 users - nu online: 1023 people
86440 users - nu online: 1023 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 4 min. Printervriendelijke Pagina  
Conversietherapieën worden wereldwijd toegepast


door Redaktie in Health & Body , 09 november 2019

This article is also available in English
lengte: 4 minuten


Een baanbrekend rapport dat onlangs werd gepubliceerd door de hlbti-mensenrechtenorganisatie OutRight Action International legt de wereldwijde verspreiding van zogenaamde conversietherapieën bloot.


Harmful Treatment: The Global Reach of So-Called Conversion Therapy is gebaseerd op gegevens uit de enquêteresultaten van bijna vijfhonderd respondenten uit tachtig landen en diepte-interviews met experts en overlevenden uit verschillende landen, en laat zien dat “conversietherapieën” wereldwijd plaatsvinden.

“Conversietherapie” is de meest gebruikte term om praktijken te beschrijven die proberen de seksuele geaardheid, genderidentiteit of geslachtsuitdrukking te veranderen, te onderdrukken of een andere richting te geven. De werkwijzen variëren door de religieuze, culturele of traditionele context en lopen van openlijk fysiek gewelddadig, zoals elektroshocks of “corrigerende verkrachting,” tot psychologisch misbruik, zoals isolatie, psychiatrische ziekenhuisopname of subtielere vormen zoals gespreks- of groepstherapie.

Toegepaste werkwijzen en praktijken kunnen ook gebaseerd zijn op religie, waaronder spirituele rituelen, en uitgebreid bidden en vasten. Ongeacht welke vorm ze aannemen, “conversietherapieën” zijn geen erkende vorm van therapie en leiden in geen geval tot “conversie.” In feite veroorzaken dergelijke praktijken een diep en langdurig trauma dat elk aspect van het persoonlijk leven beïnvloedt.

Uit het onderzoek van OutRight blijkt dat:
* De belangrijkste daders en pleitbezorgers van “conversietherapie” mensen zijn die handelen in de naam van religie of pseudo-gezondheidszorg, met hlbti’ers die vaak door hun familie tot deelname worden gedwongen of onder familiedruk staan.
* Een derde van de mensen die op dit onderzoek hebben gereageerd en “conversietherapie” hebben ondergaan, hebben er zelf actief naar gezocht.
* Hoewel “conversietherapieën” in religieuze, culturele of traditionele normen en contexten variëren, ze zijn nooit succesvol; in plaats daarvan veroorzaken ze een diep en langdurig trauma.
* Het voortbestaan van de “conversietherapie” houdt rechtstreeks verband met maatschappelijke opvattingen over hlbti’ers en de mate waarin ons leven als inacceptabel wordt gezien binnen gezinnen, religies en samenlevingen in het algemeen.

George Barasa, overlevende van conversietherapie uit Kenia
George Barasa, een overlevende van conversietherapie uit Kenia, meldt: “Conversietherapie is geen op zichzelf staande gebeurtenis - het is een proces van voortdurende afbraak van en aanvallen op de kern van wie je bent als persoon. Het zijn vaak herhaalde aantastingen in de vorm van psychologisch en soms lichamelijk misbruik... Het is niet één gebeurtenis - het is een voortdurend gevoel van afwijzing. De druk is enorm.”

Maria Sjödin, adjunct-directeur van Outright Action International, zegt hierover het volgende: “Ons rapport geeft een huiveringwekkend beeld van de wereldwijde verspreiding van deze barbaarse praktijken, die een vorm van heteronormatieve indoctrinatie zijn. De ‘conversietherapie’ komt voort uit de overtuiging dat heteroseksualiteit de norm is, en dat gelijkslachtige aantrekkingskracht en/of genderidentiteiten die buiten de binaire man-vrouw verhouding vallen, niet alleen buiten de norm vallen, maar bovendien moeten worden veranderd, indien nodig door bruut en onmenselijk ingrijpen met behulp van praktijken die door de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties als marteling zijn erkend.”

Er zijn inmiddels stappen genomen om het bewustzijn hierover te vergroten en dergelijke praktijken zelfs te verbieden in delen van de VS, Latijns-Amerika, Europa en Australië. Tot op heden kennen slechts vier landen een volledig verbod op de “conversietherapie,” namelijk Brazilië, Ecuador, Malta en Taiwan.


In Nederland zijn conversietherapieën sinds juni 2012 uitgesloten van dekking door zorgverzekeringen. Nadat uit een tv-programma bleek dat verschillende organisaties, waaronder de Nederlandse Pinksterbeweging en de baptisten, “conversietherapie” aanboden, vroegen de PvdA en D66 op 17 mei 2019 om een onderzoek naar de aantijgingen. In mei 2019 liet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) de Tweede Kamer vervolgens weten dat hij geen noodzaak ziet “conversietherapieën” in Nederland te verbieden.

Hij verklaarde verder dat hij niet van plan was om een “diepgaand en onafhankelijk onderzoek” uit te laten voeren naar de mate waarin jongeren in Nederland worden blootgesteld aan dergelijke praktijken. Op 22 mei 2019 heeft de Tweede Kamer echter een motie aangenomen om de omvang van homo-“conversietherapieën” in Nederland te onderzoeken, en op 29 mei nam de Tweede Kamer een andere motie aan met een oproep aan de Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) om een wetsvoorstel te maken dat “conversietherapie” expliciet verbiedt. Parlementariërs noemden dergelijke behandelingen “onverteerbaar” en “schadelijk.” Deze motie voorziet niet in een tijdschema.

Maria Sjödin vervolgt: “We verwelkomen de inspanningen van een handvol regeringen over de hele wereld om ‘conversietherapieën’ te verbieden, en dringen er bij de regeringen van andere landen die in dit rapport worden genoemd op aan soortgelijke stappen te ondernemen om hun hlbti-burgers te beschermen tegen deze schadelijke praktijken. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de vraag naar “conversietherapieën” alleen zal afnemen wanneer de sociale, familiale en religieuze veroordeling van de levens en levensstijl van hlbti’ers ophoudt, en hlbti’ers hun levens kunnen leiden met volledige en allesomvattende mensenrechten.”


Een PDF van het rapport is beschikbaar via https://outrightinternational.org/sites/default/files/ConversionFINAL_1.pdf
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Conversietherapieën worden wereldwijd toegepast

Redaktie, in Health & Body op 14 november 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media