Back to Top
Dinsdag 07 Jul
86447 users - nu online: 928 people
86447 users - nu online: 928 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
"Voltooid leven"


door Ron Meijer in Columns & Opinie , 13 oktober 2019


Eén van de gevoeligste onderwerpen uit de kabinetsformatie van 2017 leidt opnieuw tot spanning in de coalitie. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) kondigde in het AD aan dat zij begin volgend jaar hoe dan ook haar initiatiefwet voor euthanasie bij ‘voltooid leven’ indient. Het kabinet laat momenteel een onderzoek doen naar hoe groot de problematiek is van mensen die levensmoe zijn en uit het leven willen stappen.


Maar Dijkstra zegt nu dat ze „ongeacht de uitkomsten van dat onderzoek” met haar voorstel komt. Die houding van Dijkstra leidt tot irritatie bij met name natuurlijk de ChristenUnie en CDA. Medische ethiek is één van de gevoeligste onderwerpen in Rutte III, waar de liberale partijen D66 en VVD lijnrecht tegenover de twee christelijke partijen staan. De formatie kwam in 2017 nog korte tijd in een crisis, omdat de partijen het oneens waren over ‘voltooid leven’. Uiteindelijk werd in het regeerakkoord afgesproken dat het kabinet geen grote initiatieven op het gebied van medische ethiek neemt.

In gewoon Nederlands betekend dat er dus helemaal niets gebeurt om de kool en de geit te sparen, dat wil zeggen de ChristenUnie en het CDA niet voor het hoofd stoten want de VVD wil graag regeringspartij blijven. Naar het nut van een ‘voltooid levenEls van Wijngaarden’-wet zou onderzoek worden gedaan.

Dat onderzoek, onder leiding van universitair docent Els van Wijngaarden, is momenteel nog bezig en wordt volgens het ministerie van Volksgezondheid begin volgend jaar gepubliceerd. In het regeerakkoord staat dat het kabinet op basis van het onderzoek „zal bezien wat het te doen staat” en dat de Tweede Kamer vervolgens zelf over de initiatiefwet van Dijkstra mag beslissen. Die afspraken zijn bij het wekelijkse coalitieoverleg volgens een coalitiebron „herbevestigd”.

De discussie over voltooide levens was in 2017 een gevoelig onderwerp bij de kabinetsformatie. In het regeerakkoord staat dat het kabinet een "brede discussie zal faciliteren over waardig ouder worden, de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven". Dijkstra vond in februari van dit jaar al dat zorgminister De Jonge te laks is bij het starten van deze discussie. De Jonge zei in een reactie dat hij van alle vier coalitiepartijen (VVD, CDA, ChristenUnie en D66)) een "opdracht heeft meegekregen in het regeerakkoord" en dat hij daar volop mee aan de slag is. Hij zei ook dat hij onderzoek laat doen naar de vraag hoeveel mensen hun leven voltooid vinden. "Het onderwerp waardig oud worden is zoveel breder dan het voltooid-levendebat van D66."

Wat houd dit wetsvoorstel van D66 in?
"D66 is voorstander van een wet die het voor ouderen mogelijk maakt hun leven te beëindigen als zij zelf hun leven voltooid achten. Zorgvuldigheid staat daarbij voor D66 voorop. " In de initiatiefwet van Pia Dijkstra gaat het om mensen van 75 jaar en ouder, waarbij het verzoek vrijwillig, zonder enige druk van buitenaf, weloverwogen en duurzaam is.

Wat is ‘een voltooid leven’ volgens D66...?  
"Een eenduidige definitie bestaat niet, maar je kan het beschrijven als ‘lijden aan een voor mensen te lang geworden leven.’ Lijden is wat de oudere daar zelf onder verstaat. Alles van waarde ligt achter hen. Dikwijls is het een complex samenspel van factoren dat met de ouderdom gepaard gaat, bijvoorbeeld een beleving van leegte en neergang in het bestaan, het ontbreken van een toekomstperspectief of de angst voor wat nog komt. Deze factoren kunnen tot gevolg hebben dat elke nieuwe dag wordt ervaren als een kwelling of als een ondraaglijke opgave. Deze ouderdomsproblematiek zal ook met de best denkbare ouderenzorg niet verdwijnen. Deze mensen ervaren een dusdanige fysieke, sociale of emotionele ontluistering dat zij een stervenswens ontwikkelen."

Waarom niet via de euthanasiewet?
"De euthanasiewet gaat uit van een strikt medisch perspectief. In de nieuwe wet willen we dat zelfbeschikking leidend wordt. Ook ouderen die geen medische klachten hebben, of een opeenstapeling van ouderdomsklachten, moeten met alle zorgvuldigheid die daarbij noodzakelijk en wenselijk is, over hun eigen sterven kunnen gaan. Dat past in onze ogen bij onze beschaving. "

Het moge duidelijk zijn dat zowel de CU als het CDA zich met hand en tand zullen verzetten. Deze partijen die zoveel christelijke naastenliefde prediken hebben liever dat U tot de laatste druppel de gifbeker uitdrinkt.

Of te wel: lijden zult U tot de laatste minuut.

Hopelijk hebben de overige partijen en met name de VVD meer begrip en laten ze de Christen kliek voor wat het is en maken een wet mogelijk die mensen zelf laat beslissen wanneer het genoeg is geweest.
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN RON MEIJERMEEST GELEZEN VAN RON MEIJER

"Voltooid leven"

Ron Meijer, in Columns & Opinie op 18 oktober 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media