Back to Top
Zaterdag 04 Jul
86447 users - nu online: 911 people
86447 users - nu online: 911 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Voorstel tot bescherming tegen 'Homo-genezing'


door Redaktie in Historie & Politiek , 22 april 2019

This article is also available in English


Behandelingen waarbij therapeuten proberen om homo’s te ‘genezen’ van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit moeten wettelijk verboden worden. Daarvoor pleit D66 in de Tweede Kamer. Het COC vraagt al lang om deze bescherming en is blij met het voorstel van D66.


Volgens het COC is wijziging van de seksuele of genderidentiteit d.m.v. therapieën niet mogelijk en kunnen ‘genezingstherapieën’ tot grote psychische schade leiden. Al in 2013 pleitte het COC daarom in brieven aan de minister van VWS en de Tweede Kamer voor een verbod. Aanleiding was destijds dat de organisatie Different – onderdeel van Tot Heil des Volks (zie foto) – behandelingen aanbood met vergoeding van zorgverzekeraars. Aan die vergoeding kwam op aandringen van het COC een einde.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp roept het kabinet nu op om snel in kaart te brengen hoe vaak deze ‘therapieën’ voorkomen. Als blijkt dat ze inderdaad nog uitgevoerd worden, is D66 voor een verbod.

“Je brengt mensen die worstelen met hun geloof en homoseksualiteit van de regen in de drup door ze voor te houden dat je van je geaardheid kan worden afgeholpen,” aldus Bergkamp tegenover EenVandaag. “Jongeren moeten volledig zichzelf kunnen zijn. Homo-conversietherapie staat hier haaks op. Ik roep de minister op om hier diepgaand onderzoek naar te doen. Vervolgens moeten we alles doen om onze jongeren hier tegen wettelijk te beschermen.”

Jeugdartsen: behandeling zeer schadelijk

Regeringspartij D66 wil vooral dat minderjarigen wettelijk beter beschermd worden tegen de omstreden praktijken. Bergkamp: “Vooral jongeren, die al zeer kwetsbaar zijn, wil je niet blootstellen aan dit soort schadelijke behandelingen. Het is echt onze taak hen hier tegen in bescherming te nemen. Dat weegt in dit geval zwaarder dan de vrijheid van godsdienst”

Ook artsen maken zich grote zorgen over de genezingstherapieën en de schadelijke effecten die deze kunnen hebben. “Deze behandelingen suggereren dat iemand ziek is”, legt Jeanne-Marie Hament, van vereniging van AJN Jeugdartsen Nederland, uit aan EenVandaag. “Dat is niet alleen discriminerend, maar kan ook leiden tot extreme eenzaamheid en verdriet bij jongeren die worstelen met hun geaardheid. Dit is een vorm van kwakzalverij die wettelijk verboden zou moeten worden.”Exacte cijfers van het aantal behandelingen in Nederland ontbreken. Daarom vindt jeugdarts Hament dat er meer onderzoek naar gedaan moet worden. “We moeten echt veel meer zicht in Nederland krijgen op deze wanpraktijken. Het speelt zich veelal onder de radar af. Hierdoor krijgen slachtoffers op dit moment niet de behandeling die zij nodig hebben.”

In Nederland is het aanbieden van genezingstherapieën niet wettelijk verboden. Malta was in 2016 het eerste Europese land dat een totaal verbod instelde op deze zogenoemde conversietherapieën. In België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt wetgeving voorbereid om homogenezing te verbieden. Maart vorig jaar nam het Europees Parlement met grote meerderheid (435-109) een resolutie aan waarin conversietherapieën werden veroordeeld en de EU-lidstaten werden opgeroepen om deze therapieën te verbieden.

De World Medical Association (WMA) veroordeelde homogenezingstherapieën al in 2013. Deze internationale koepelorganisatie van artsenverenigingen noemde in een verklaring dit soort therapieën een voorbeeld van ‘medisch onethisch handelen’ en bepleitte zelfs sancties voor artsen die zich bezighouden met dit soort therapieën. In 2016 werd de toepassing van conversietherapieën veroordeeld door de World Psychiatric Association (WPA). In de Verenigde Staten is het nu in dertien staten verboden om minderjarigen bloot te stellen aan dit soort therapieën. In de staat New York en in Washington-stad is er zelfs een totaal verbod: conversietherapieën mogen daar ook niet aan volwassenen aangeboden worden.
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Voorstel tot bescherming tegen 'Homo-genezing'

Redaktie, in Historie & Politiek op 27 april 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media