Back to Top
Donderdag 02 Jul
86447 users - nu online: 1020 people
86447 users - nu online: 1020 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Gevangenisstraf bij terugkomst is niet voldoende bewijs


door Redaktie in Historie & Politiek , 29 mei 2018

This article is also available in English


Teleurstelling voor honderden Cubaanse asielzoekers: geen thematisch ambtsbericht voor LHBTI-ers. Tot groot verdriet van LGBT Asylum Support komt er geen thematisch ambtsbericht over LHBTI-ers in Cuba. Staatsecretaris Mark Harbers heeft dat per brief aan de organisatie laten weten.


Onder meer D66 had om een specifiek ambtsbericht gevraagd naar aanleiding van het rapport ˜The Cuban LGBTI Blackbook: geen vrijheid, geen rechten. Dit 116 pagina's tellende rapport is opgesteld door LGBT Asylum Support en beschrijft het schrijnende lot van Cubaanse LHBTI-ers die in Nederland asiel aanvragen.

Cuba wordt door Nederland gezien als veilig land van herkomst. Asielzoekers uit het land worden na een korte procedure afgewezen. Waar de Nederlandse overheid geen rekening mee houdt, is dat LHBTI-ers in Cuba worden gezien als contrarevolutionaire opponenten. Volgens het Cubaanse Mensenrechtenobservatorium OCDH en juridisch adviesbureau Lexinter lopen LHBTI-ers die naar Cuba worden teruggestuurd groot risico om in de gevangenis te belanden. Zij verdienen daarom de status van risicogroep of kwetsbare minderheidsgroep, waardoor ze toch voor asiel in aanmerking kunnen komen.

Als reden om geen thematisch ambtsbericht op te stellen, geeft staatssecretaris Mark Harbers aan dat er over de positie van LHBTI-ers in Cuba voldoende betrouwbare en objectieve informatie beschikbaar is uit diverse openbare en vertrouwelijke bronnen. Hij zal daarom het ministerie van Buitenlandse Zaken niet verzoeken om een ambtsbericht. Hij ziet op basis van deze informatie ook geen reden om LHBTI-asielzoekers uit Cuba aan te merken als risicogroep of kwetsbare minderheidsgroep.

LGBT Asylum Support betreurt de reactie van de staatssecretaris. De organisatie denkt voldoende onderbouwd te hebben waarom Cubaanse LHBTI-ers uit Cuba bescherming van de Nederlandse staat verdienen. Zo is in het rapport een voorbeeld opgenomen van een Cubaans arrestatiebevel tegen een LHBTI-er.

Activist en journalist Victor Manuel Duenjas Otero ziet de brief van de staatssecretaris als een ernstige vorm van gebrek aan respect. Hij vindt het onbegrijpelijk dat Cuba in zekere zin als een veilige plaats gezien wordt en dat schendingen van de mensenrechten en het gebrek aan democratie genegeerd worden. Waar zijn de waarden van rechtvaardigheid, democratie en mensenrechten die u in uw land hoog houdt?, vraagt hij aan de staatssecretaris. Een Cubaans politiek leider uit de twintigste eeuw zei ooit een beroemde zin: "Shame on money. Ik denk dat dat de sleutel is."

Het rapport The Cuban LGBTI Blackbook: geen vrijheid, geen rechten is op 11 april behandeld door de Commissie Veiligheid en Justitie. Leden van verschillende partijen hebben de staatssecretaris hierover vragen gesteld die nog niet beantwoord zijn. Ook is het Blackbook symbolisch aangeboden aan Koningin Maxima als onderdeel van een demonstratie voor de Tweede Kamer.


Voorgeschiedenis

Vanaf november 2017 merkten LGBT Asylum Support en verschillende Cocktailprojecten van het COC een enorme toestroom van LHBTI-asielzoekers uit Cuba. Schiphol veranderde in mum van tijd in Klein Havana. Voor lange tijd was het onduidelijk op welke basis zij asiel aanvroegen en wat de achterliggende problematiek in hun land van herkomst is. Het leek dweilen met de kraan open vanwege de snelle procedures die gevolgd worden omdat Cuba als veilig land van herkomst gezien wordt. Asielaanvragen werden op basis van dit feit afgewezen. De groep verdween makkelijk uit het oog vanwege deportaties of door vertrek naar een ander Europees land.

Eind februari zond COC Nederland al een brief aan staatssecretaris Mark Harbers en de Kamer om asiel voor deze groep eenvoudiger te maken.

LGBT Asylum support heeft begin april 2018 een 116 pagina's tellend rapport opgesteld. Kern van het Blackbook zijn de dertig verhalen van LHBTI-vluchtelingen die onmogelijk terug kunnen naar hun land van herkomst.
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Gevangenisstraf bij terugkomst is niet voldoende bewijs

Redaktie, in Historie & Politiek op 02 juni 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media