Back to Top
Woensdag 03 juni
86440 users - nu online: 1067 people
86440 users - nu online: 1067 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:

Columns & Opinie

De meesten van ons zullen zich niet vermenigvuldigen, maar toch is het ook onze plicht te zorgen dat we de regenboog in al zijn heldere kleuren en onvervuild door kunnen geven aan toekomstige generaties. Met deze gedachte in mijn achterhoofd neem ik sinds 2014 deel aan het festival-overleg met de gemeente Amsterdam in zake een nieuw evenementenbeleid.

door Lucien Spee - 20 mei 2018

Printervriendelijke Pagina  
Sharing the Rainbow with future generations!


This article is also available in EnglishEind februari lag het resultaat eindelijk voor aan de gemeenteraad en het beleid is vanaf 1 maart 2018 van kracht gegaan. Eén van de doelstellingen is dat er vanaf 2020 alleen nog duurzame evenementen zullen plaatsvinden in onze stad. Alle evenementen met meer dan tweeduizend bezoekers, waaronder dus ook onze Pride, dienen aan de gestelde criteria op het gebied van organisatie, energie, water, afval en mobiliteit te voldoen om nog voor een vergunning in aanmerking te komen. De duurzaamheidscriteria worden gefaseerd ingevoerd tussen 2018 en 2020.

Dit jaar zitten we met Pride in fase 1 en zullen we naast veel organische aanpassingen ook een serieus beroep doen op onze bezoekers. Een maand voor de Pride hebben we de aftrap van een awareness campagne waarmee we zullen informeren over de nieuwe situatie en wat het publiek kan doen om de Pride duurzaam te maken.

Energie

Uitgangspunt is de Trias Energetica, waarbij we op de eerste plaats kijken naar het beperken van de energievraag door besparingsmaatregelen te nemen. Vervolgens proberen we voor de niet te voorkomen energievraag zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam opgewekte stroom en tot slot voor het laatste deel wat niet uit groene stroom te halen valt proberen we tot een minimum te beperken. Voor wat de feesten betreft gaan wij dit jaar al op vijftig procent groene netstroom draaien, minimaal tien procent van onze totale stroombehoefte uit batterij-opslag halen en voor het opwekken van de overige veertig procent al minimaal vijftig procent biodiesel gebruiken.


Water

Om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan is het onze doelstelling om dit jaar al volledig over te stappen op honderd procent milieu-vriendelijke schoonmaakmiddelen en daarnaast zullen we alle ingewonnen zuivere urine aanleveren bij Waternet. Die kunnen daaruit vervolgens ook nutriënten terugwinnen. Ook zullen we dit jaar proberen om langs de route van de botenparade meer plaskruizen te plaatsen. Hiervoor zoeken we medewerking van bewoners die geen probleem hebben met een Dixie of plaskruis voor hun deur.

Afval
 
Een botenparade zonder muziek en zonder confetti is niet leuk, dat zijn we ons terdege bewust. Het kan echter wel wat minder. Dit jaar komen we dus met nog duidelijkere regels. Zo is gebruik van plastic/metallic confetti ten strengste verboden en mag men alleen gebruik maken van biologisch afbreekbaar materiaal. Om het afval van ons festival te verminderen hebben we een aantal maatregelen getroffen. Zo hebben we geen festivalmagazine meer, werken wij met statiegeld bekers en ontmoedigen wij de aankoop van blikjes bier en fris bij supermarkten. Daarnaast zullen we achter de bars en food-kramen dit jaar overgaan tot het scheiden van afval naar glas, plastic, karton, blik en restafval. Met het ingezamelde blik gaat een aantal HLBT kunstenaars aan de slag en het resultaat zal in 2019 geëxposeerd worden.

Mobiliteit

In het verduurzamen van de Pride is mobiliteit ook een belangrijk aandachtspunt. Van onze Nederlandse bezoekers komt ongeveer vijftig procent uit de stad, vijfentwintig procent uit de regio en vijfentwintig procent uit de rest van Nederland. Dat zorgt, met onze aantallen bezoekers, dus voor behoorlijk wat verkeersbewegingen. Samen met de NS proberen wij zoveel mogelijk van de bezoekers uit den lande over het spoor naar de stad te krijgen en verkopen we met twintig procent korting speciale Pride Amsterdam Retour tickets. Voor diegenen die, om welke reden dan ook, toch met de auto naar de Pride willen komen hebben we met flinke korting gereserveerde plekken in Q-Park garages geregeld, die via onze website te boeken zijn.Duurzame deelnemers
 
Tijdens het hoogtepunt van de Pride op zaterdag 4 augustus is er ook een aantal deelnemers aan de parade die de bezoekers aan de kant bewust willen maken van duurzaamheid. Een usual suspect in dezen is Greenpeace. Voor het eerst in de geschiedenis viert zij “All colors of the Rainbow” met een boot in onze parade. Sinds haar oprichting in de vroege jaren zeventig heeft Greenpeace milieu-activisme gekoppeld aan een sterk geloof in gelijkheid, diversiteit en democratie. Het is voor hen altijd volstrekt logisch geweest om de regenboog te “delen” met de HLBT community, aangezien voor hen rechtvaardigheid voor het milieu hand in hand gaat met mensenrechten en rechtvaardigheid voor ons allemaal.

Een minder usual suspect is autoleasebedrijf Leaseplan. Zij werken al een paar jaar aan een nieuwe generatie mobiliteit. Ze zijn oprichtingspartner van het EV-100 initiatief en hebben zichzelf het ambitieuze doel gesteld van netto nul-emissie van hun totale vloot in 2030. Leaseplan’s eigen boot zal aangedreven worden door zonne- en bewegingsenergie, maar om de gehele parade te verduurzamen heeft Leaseplan aangeboden om het verschil te sponsoren tussen de prijs van diesel en biodiesel. Daardoor zullen we de gehele CO2 uitstoot tijdens de parade al flink verminderen.


   Lucien Spee is algemeen directeur van de Stichting Amsterdam Pride, zie www.pride.amsterdam voor meer informatie
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN LUCIEN SPEEMEEST GELEZEN VAN LUCIEN SPEE

Sharing the Rainbow with future generations!

Lucien Spee, in Columns & Opinie op 24 mei 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media