Back to Top
Donderdag 28 mei
86440 users - nu online: 1033 people
86440 users - nu online: 1033 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Hoe maak je van school een veiliger plek voor LHBTI-leerlingen


door Redaktie in Algemeen , 17 december 2017

This article is also available in English


Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers presenteren de publicatie ‘Waar begin je? Met leerlingen en leraren in gesprek over respect voor seksuele diversiteit’. Het boekje beschrijft hoe scholen optimaal kunnen werken aan een veilig klimaat voor LHBTI-leerlingen.

De publicatie is sinds kort gratis te verkrijgen. LHBTI- leerlingen, voelen zich op school onveiliger dan andere leerlingen. Daarom is het bevorderen van  acceptatie sinds 2012 verplicht in het  primair- en voortgezet onderwijs. Sindsdien wordt er op meer scholen aandacht besteed aan seksuele diversiteit, maar de kwaliteit hiervan laat nog te wensen over.

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt bijvoorbeeld dat veel scholen het bevorderen van LHBTI-acceptatie weliswaar belangrijk vinden, maar dat ze niet goed weten hoe ze het optimaal kunnen integreren in hun onderwijsaanbod. "Waar begin je?" laat leraren en schoolleiders zien hoe ze effectief kunnen werken aan veiligheid voor lhbti-leerlingen.

Het boekje is de opbrengst van twee jaar gesprekken met scholen en leerlingen over seksuele diversiteit in het onderwijs. Het resultaat is een reeks succesfactoren om op school een veilige omgeving voor LHBTI-leerlingen te creëren. Zo blijkt dat aandacht voor seksuele diversiteit beter van de grond komt op scholen waar leraren met leerlingen in gesprek gaan over hun behoeften op dit gebied. Leraren denken dan meer vanuit de behoefte van leerlingen in plaats van uit te gaan van vaststaande methodieken, wat leidt tot betere resultaten.

De auteurs bevelen aan dat scholen met leerlingen uitwisselen wat hun ervaringen zijn met seksuele diversiteit en hoe de school verbeteringen kan aanbrengen in de lessen en de alledaagse omgang. Het is daarbij in het bijzonder van belang dat scholen goed luisteren naar LHBTI-leerlingen.

Scholen maken bij lessen over seksuele diversiteit vaak gebruik van een vaststaand aanbod van externe aanbieders die bijvoorbeeld voorlichtingslessen geven. Scholen vinden die ondersteuning belangrijk, maar willen de behandeling van het onderwerp niet alleen overlaten aan die externe aanbieders.


Uit het onderzoek blijkt dat het nuttig zou zijn als aanbieders en scholen overleggen hoe ze samen kunnen werken aan echte inbedding. Het externe aanbod heeft pas echt effect als scholen het thema seksuele diversiteit zélf een structurele plaats in hun lessen geven en leraren daartoe optimaal ondersteunen.
De publicatie Waar begin je? is vormgegeven als een vertelling voor leraren en schoolleiders. Het boekje is gratis op te vragen bij de Stichting School & Veiligheid.
 
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Hoe maak je van school een veiliger plek voor LHBTI-leerlingen

Redaktie, in Algemeen op 20 december 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media