Back to Top
Maandag 25 mei
86437 users - nu online: 1214 people
86437 users - nu online: 1214 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:

Columns & Opinie

Pride Amsterdam is het jaarlijkse HLBTI-festival om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Dat klonk tot een jaar geleden voor de meeste hetero-journalisten als zoiets vanzelfsprekends, dat ik tot vervelends toe de vraag gesteld kreeg of Pride in Nederland nog wel nodig was.

door Lucien Spee - 11 juli 2017

Printervriendelijke Pagina  
De veel gestelde vraag die ik niet meer hoor


This article is also available in English


Dat de realiteit helaas anders is en je daarvoor niet ver over de grens hoeft te kijken, is nu ook bij hen doorgedrongen. Aan de vooravond van een grondwettelijk verbod op HLBTI-discriminatie wordt ook onze gemeenschap in Nederland nog veel te vaak geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld.

In het verleden werden berichten vaak afgedaan met het idee dat wij “kleinzielige types” zouden zijn, die niet tegen een stootje zouden kunnen als we op straat voor “homo” worden uitgescholden. Maar door het drama in Orlando, de haat-flyers in Amsterdam West, de mishandeling met een betonschaar in Arnhem en de mishandeling bij de veerpont in Amsterdam, krijgt men het besef dat er wel degelijk iets aan de hand is. Nederland was zelfs even massaal verontwaardigd na het incident in Arnhem.

Hetero-mannen gingen hand in hand over straat om solidariteit te tonen en artikelen met als kop “blijf met je poten van onze poten” stonden in de krant. Deze nationale afkeuring van anti-homogeweld is natuurlijk precies wat we nodig hebben. Dit moeten we zien om te zetten in meer acceptatie van HLBTI’s in het algemeen en in het bijzonder op scholen, de werkplek en bij sport.

Dat Pride nog wel degelijk nodig is hoeven we dus niet meer uit te leggen. Deze gebeurtenissen riepen echter bij onze organisatie de afgelopen periode nog meer de vraag op hoe we Pride nog effectiever kunnen inzetten om onze doelstellingen en doelgroepen te bereiken.

Ons antwoord is dat we nog intensiever en structureler moeten gaan samenwerken met alle HLBTI-organisaties en gezichtsbepalende partijen uit het veld. Dat heeft geresulteerd in de installatie van zes nieuwe commissies die niet alleen meedenken, maar vooral bepalend zijn voor het inhoudelijke programma tijdens de Pride.

Daarnaast hebben we een “corporate pride commissie” in het leven geroepen, waarin de “roze” personeelsverenigingen van onze sponsoren vertegenwoordigd zijn. Naast het feit dat zij met hun financiële bijdrage ook de overige commissie-programma’s mede mogelijk maken, ontwikkelen zij zelf ook een inhoudelijk programma met betrekking tot de “inclusiviteit” op de werkvloer.

De afdeling Burgerschap en Diversiteit van de gemeente Amsterdam heeft in totaal 22.000 euro subsidie ter beschikking gesteld. Dat bedrag hebben wij vanuit onze sponsorinkomsten kunnen aanvullen tot 80.000 eueo. Met dit budget kunnen de commissies hun plannen uitvoeren en zorgen dat er een uitgebreid programma voor de hele community wordt aangeboden: jong en oud, man, vrouw en trans, kunst en cultuur, sport en spel. (Elders in dit blad vertellen vier van onze commissievoorzitters iets over hun programma.)

Naast bovenstaande ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie van de Pride, zijn er ook veranderingen doorgevoerd in onze communicatie. Zo zullen we dit jaar voor het eerst geen programmaboekje of festivalkrant meer uitbrengen en zullen we ons meer gaan focussen op sociale media en onze festival app. In onze promotie-uitingen is ook het design aangepast. Zoals jullie weten is de gemeenschap nog diverser dan het aantal letters waarmee ze wordt omschreven en bestaan al die letters afzonderlijk ook weer uit meerdere subgroepen met ieder zijn eigen specifieke wensen en karakteristieken. Om geen van de groepen buiten te sluiten en om zoveel mogelijk inclusiviteit uit te stralen, zijn we ons gaan focussen op nog maar één letter, en wel de P van Pride.

Het thema van dit jaar is “This is my Pride,” waarmee we de diversiteit van de community nog meer willen benadrukken en iedereen in de gelegenheid willen stellen om zelf invulling te geven aan zijn of haar trots. Namens onze stichting en commissies, zullen onze Pride Ambassadeurs die diversiteit uitstralen en hun trots met jullie delen.

Dat de keuze voor onze ambassadeurs een goede is geweest, blijkt wel uit het feit dat wij voor het eerst aanvragen krijgen van andere Pride-organisaties en Nederlandse ambassades in het buitenland voor lezingen dan wel optredens van onze ambassadeurs. Zo gaat Ana Paula Lima naar Bologna Pride in Italië, Souad Boumedien naar World Pride in Madrid en Shary-An naar Curaçao Pride in september.


 Lucien Spee is Algemeen Directeur van de Stichting Amsterdam Gay Pride.
Zie www.pride.amsterdam voor meer informatie over het evenement.
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN LUCIEN SPEEMEEST GELEZEN VAN LUCIEN SPEE

De veel gestelde vraag die ik niet meer hoor

Lucien Spee, in Columns & Opinie op 14 juli 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media