Back to Top
Zaterdag 06 juni
86442 users - nu online: 1017 people
86442 users - nu online: 1017 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 5 min. Printervriendelijke Pagina  
Roze Zaterdag 2017 in Den Bosch en Oss


door Redaktie in Evenementen & Agenda , 16 juni 2017
lengte: 5 minuten


De regenboogsteden ’s-Hertogenbosch en Oss hebben de eer in 2017 Roze Zaterdag te mogen organiseren. De initiatiefnemers hebben in het voorbije half jaar hard gewerkt aan het programma voor 2017. Naast de traditionele feestelijke Roze Zaterdag die in ’s-Hertogenbosch wordt gehouden organiseren zij in 2017 een aantal bijzondere activiteiten in de hele regio.

Dat de regio – gemeenten Boxtel, Uden en Veghel – bij de activiteiten betrokken worden, wordt door de Stichting Roze Zaterdag zeer gewaardeerd. Ook is de stichting bijzonder gecharmeerd door het idee om de parade te laten plaatsvinden op het water van de Binnendieze en het Bossche Broek en het organiseren van een etalagewedstrijd rond het thema ‘voor jou’ voor basisscholen in Oss en ’s-Hertogenbosch.

Met het thema ‘ROZE ZATERDAG voor jou!’ wordt in 2017 zichtbaar gemaakt wat ’s-Hertogenbosch, Oss en de regio kenmerkt: namelijk de gastvrijheid en gemoedelijkheid, het Bourgondische karakter en dat we weten hoe we een feestje moeten vieren. Maar ook dat het belangrijk is dat Roze Zaterdag door iedereen gevierd wordt.

In 2017 eindigt voor ’s-Hertogenbosch en Oss de periode waarin zij Koplopergemeente en Regenboogstad waren. Een mooi moment om de diversiteit in het leven met elkaar te vieren. Twee uitgangspunten zullen leidend zijn in het Roze Jaar: ‘voor iedereen’ en ‘met de regio’.


Programma Roze Zaterdag, 24 juni 2017


10:00 Roze viering
11:30 Formeel ontvangst op Stadhuis ’s-Hertogenbosch
11:30 Muzikale ontvangst in de binnenstad
12:00 Start Infomarkt langs de Hekellaan
Start Kunstmarkt
Start programma Jongeren
Start muziekprogramma op de Parade
12:30 Start Programma Religie, Dialoog, Educatie – Kerkplein & Grote Kerk
13:00 Regenboogparade Singelgracht / Zuidwal
14:00 Start Hoofdprogramma op Paradepodium
met o.a. opening, muziek, dans, artiesten en nog veel meer
19:00 Start Muziek op de Markt en andere locaties in de stad
21:00 Slotshow Roze Zaterdag 2017 – Markt
22:00 Start feesten op diverse locaties in de stad
23:50 Knallend einde van de Slotshow


Roze Zaterdag wordt in Nederland doorgaans georganiseerd op de laatste zaterdag van juni, of indien dat door omstandigheden niet mogelijk is, op (de eerste) zaterdag van juli. Het is een jaarlijks openlijk en landelijk treffen van homo's, lesbiennes, transgenders en andere seksuele minderheden in telkens een andere stad. De bedoeling van deze roulering is om zo telkenmale weer in een andere stad de gemeente, de bevolking en de organisatie aldaar een roze impuls te geven.

Roze Zaterdag begint elk jaar met een oecumenische kerkdienst en vervolgens vindt dan de traditionele parade plaats. Aanvankelijk was dat vooral een demonstratie, maar tegenwoordig heeft deze een meer ludiek karakter gekregen. Door mee te doen met Roze Zaterdag willen homo's, lesbiennes en sympathisanten tonen, dat ze trots zijn op deze levensstijl, dan wel hun solidariteit daarmee tot uiting brengen.

In de parade lopen regelmatig bekende homo's en hetero's mee, alsmede kopstukken uit de homobeweging en lokale bestuurders en politici, die dan na afloop enkele toespraken houden. De rest van de dag is gevuld met optredens en feesten. Ook is er altijd een informatiemarkt, waarop uiteenlopende homovriendelijke en homo-organisaties en -bedrijven zich presenteren.

Sinds 2002 wijst de stichting Roze Zaterdagen Nederland aan welke stad de beste papieren heeft om in een bepaald jaar Roze Zaterdag te organiseren. Vaak wordt dan in die stad een aparte stichting en projectorganisatie opgericht, die de daadwerkelijke uitvoering op zich neemt. De stad die officieel een Roze Zaterdag toegewezen heeft gekregen wordt sinds 2009 wel de 'Roze Stad' genoemd en de week voorafgaand aan Roze Zaterdag, vaak gevuld met allerlei publieks- en specifiek gerichte activiteiten, noemt men wel de 'Roze Week'.   Geschiedenis Roze Zaterdag

Roze Zaterdag wordt in Nederland in principe jaarlijks op de laatste zaterdag van juni gehouden. Op die dag braken in 1969 in New York rellen uit, nadat de politie de homobar Stonewall Inn in Christopher Street was binnengevallen. De rellen leidden tot de georganiseerde strijd voor de rechten voor homo's en lesbiennes, die onder meer tot uiting kwam in de eerste Gay Pride Parade, die op 28 juni 1970 in New York werd gehouden. Ook in andere landen ging men zulke parades organiseren.

In Nederland waren al eerder twee kleinere homodemonstraties gehouden. De eerste was op 21 januari 1969 op het Binnenhof in Den Haag, waarbij zo'n 100 jongeren demonstreerden tegen het uit 1911 stammende artikel 248-bis van het Wetboek van Strafrecht, dat de leeftijdsgrens voor homoseks op 21 jaar stelde, terwijl die voor heteroseks op 16 jaar lag. Dit artikel werd in 1971 afgeschaft.

De tweede demonstratie werd gehouden op 4 mei 1970, tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Twee leden van de Amsterdamse Jongeren Aktiegroepen Homoseksualiteit (AJAH) probeerden toen een krans te leggen ter herdenking van homoseksuele oorlogsslachtoffers, maar werden daarbij gearresteerd. Dit was aanleiding voor het oprichten van een eigen Homomonument in Amsterdam.

De Gay Pride Parade in New York op 28 juni 1970 vond in Nederland aanvankelijk geen navolging omdat het COC destijds vond dat homo's en lesbiennes gewone mensen waren, die hun seksuele gevoelens niet middels een demonstratie hoefden te benadrukken. Pas nadat het COC midden jaren 70 zijn beleid gewijzigd had kon ook in Nederland een met een Gay Pride Parade vergelijkbare demonstratie gaan plaatsvinden.

Dit gebeurde voor het eerst op 25 juni 1977 in Amsterdam. Deze demonstratie, georganiseerd door de Internationale Lesbische Alliantie, was echter niet gericht op de binnenlandse situatie, maar vond plaats uit internationale solidariteit en met name tegen de antihomo-campagne van de Amerikaanse Anita Bryant. Dit werd een jaarlijks evenement, dat aanvankelijk "Internationale homobevrijdings en -solidariteitsdag" of "Gay Pride Day" genoemd werd, maar sinds 1979 Roze Zaterdag heet.

Deze naam was al eerder in 1979 bedacht in Limburg, waar op 14 april, paaszaterdag, in Roermond een demonstratie werd gehouden tegen de uitspraken van bisschop Gijsen over homoseksualiteit.

Die demonstratie viel in de Goede Week, waarin katholieken Witte Donderdag en Goede Vrijdag vieren, en waarbij men voor de demonstratie van de zaterdag Roze Zaterdag maakte.

Het Roze is waarschijnlijk ontleend aan de roze driehoek, die homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog als stigma in concentratiekampen moesten dragen. Vanaf de jaren zeventig zijn deze kleur en de roze driehoek geuzentekens geworden in de strijd die homo's hebben moeten voeren tegen de gevestigde orde.

De term Roze Zaterdag is vervolgens overgenomen voor de laatste zaterdag van juni, voor het eerst op 30 juni 1979, bijna exact 10 jaar nadat de Stonewall-rellen plaatsvonden.

Van 1977 t/m 1980 vond Roze Zaterdag plaats in Amsterdam, maar vanaf 1981 wordt deze dag elk jaar in een andere stad gehouden en kreeg toen ook thema's die betrekking hebben op de Nederlandse samenleving. Het komt ook voor dat een stad na een aantal jaren opnieuw de organisatie toegewezen krijgt. Diverse steden hebben zodoende al twee of drie keer de Roze Zaterdag georganiseerd.

De Roze Zaterdag op 26 juni 1982 in Amersfoort liep uit op rellen. De ruim 4.000 deelnemers maakten een ernstige confrontatie met conservatieve jongeren mee, die de demonstratie met eieren en stenen bekogelden en De Flint, waar het slotfeest werd gehouden, urenlang omringden, waardoor zelfs taxichauffeurs geen klanten bij De Flint durfden af te halen.[6] Naar aanleiding hiervan begon het COC gesprekken met het kabinet die uitmondden in homo-emancipatiebeleid vanuit de Rijksoverheid en in de aanstelling van een minister die optreedt als coördinerend bewindspersoon voor homo-emancipatiebeleid.
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Roze Zaterdag 2017 in Den Bosch en Oss

Redaktie, in Evenementen & Agenda op 19 juni 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media