Back to Top
Donderdag 20 juni
86325 users - nu online: 1217 people
86325 users - nu online: 1217 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:

Printervriendelijke Pagina  
Meer rechten partners van gelijk geslacht in Europa


door Redaktie in Historie & Politiek , 07 juni 2017

This article is also available in English


De juridische erkenning van relaties van gelijk geslacht breidt zich uit over Europa. Partners van gelijk geslacht krijgen toegang tot meer en meer rechten – in meer en meer landen. Dat blijkt uit onderzoek van Leidse rechtswetenschappers en Franse demografen. Zij publiceerden daarover onlangs een gedetailleerde databank en een vergelijkbare analyse.

Binnen de Europese Unie (EU) zijn bijna alle landen het er nu over eens dat partners van gelijk geslacht juridische erkenning verdienen – in ieder geval als een van beide sterft of als er sprake is van ziekte, ongeluk of geweld. Een vergelijkbare grote meerderheid van EU-landen erkent nu het recht van partners van gelijk geslacht om samen in het hetzelfde land te leven.

Dat zijn de voornaamste resultaten van onderzoek onder leiding van Kees Waaldijk, hoogleraar comparative sexual orientation law aan de Universiteit Leiden. Ouderschapsrechten blijven echter controversiëler. Maar in een meerderheid van EU-landen kunnen kinderen inmiddels geadopteerd worden door de gelijkgeslachtelijke partner van hun moeder of vader.

Vooruitgang in grote delen van Europa

Partners van gelijk geslacht mogen nu een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan in 21 van de 28 lidstaten van de EU (in 2005 waren dat er nog slechts 10). En dit geldt nu ook voor een meerderheid van de 47 landen van de Raad van Europa. Sinds kort bieden Griekenland en Italië paren van gelijk geslacht de mogelijkheid van partnerschapsregistratie, en hebben Ierland en Finland het huwelijk voor hen opengesteld.

Intussen werd adoptie door partners van gelijk geslacht ook mogelijk in Portugal en Oostenrijk. In Duitsland en Slovenië (en in iets mindere mate ook in Tsjechië) lijken de rechtsgevolgen van geregistreerd partnerschap steeds meer op die van het (hetero)huwelijk. En ook in Polen en Bulgarije beginnen paren van gelijk geslacht nu enige juridische erkenning te krijgen.


LawsAndFamilies Database

Kees WaaldijkDit alles en nog veel meer (zoals de geleidelijk groeiende erkenning van ongehuwd samenwonen van heteroparen) is nu gedocumenteerd in de LawsAndFamilies Database. Deze nieuwe, interactieve databank beslaat 60 juridische aspecten van huwelijk, partnerschap en samenwonen over de laatste 50 jaar, voor paren van gelijk en verschillend geslacht in meer dan 20 Europese landen. De databank is in het leven geroepen door een team van  rechtswetenschappers (onder leiding van Kees Waaldijk), samen met een team van demografen en sociologen (onder leiding van Marie Digoix verbonden aan INED in Parijs).

Een vergelijkende analyse van deze omvangrijke verzameling van gegevens is afgelopen maand gepubliceerd onder de titel: More and more together – Legal family formats for same-sex and different-sex couples in European countries.

Het Franse Instituut voor Demografie INED was verantwoordelijk voor de technische aspecten van dit door de EU gesubsidieerde project. Onderzoekers van INED (samen met collega’s uit Spanje en Italië) analyseerden bovendien een groot aantal interviews met partners van gelijk geslacht in vier landen, en statistische gegevens over huwelijken en partnerschapsregistraties in twaalf landen. Ook deze gegevens en analyses zijn nu voor iedereen toegankelijk in de LawsAndFamilies Database.


European courts

Prof. Kees Waaldijk concludeert: “Deze groeiende Europese consensus kan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens helpen om te beslissen welke rechten – minimaal – beschikbaar moeten komen voor partners van gelijk geslacht in elk van de 47 landen van de Raad van Europa. En het Hof van Justitie van de EU kan op deze onmiskenbare trend voortbouwen, door te oordelen dat alle 28 EU-landen nu homohuwelijken uit andere lidstaten moeten erkennen – in ieder geval wat betreft immigratie en vrij verkeer van personen.” 


GERELATEERDMEER VAN REDAKTIE

Meer rechten partners van gelijk geslacht in Europa

Redaktie, in Historie & Politiek op 12 juni 2019
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp


Rubrieken:
In het nieuwste nummer, Gay News 334, juni 2019


Meer uit Historie & Politiek
Meer uit nummer 310
Meer van Redaktie

Man to Man


Cinema ticket valid all day
With darkroom!

meer info |visit


AA Boys


First class boys, home and hotelvisits

meer info |visitbottom image
Entire © & ® 1995/2019 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2019 Gay News ®, GIP/ St. G Media