Back to Top
Donderdag 04 juni
86442 users - nu online: 809 people
86442 users - nu online: 809 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:

Columns & Opinie

Deze maand kan ik niet anders dan mijn zorgen over de toekomst met jullie delen. De financiële haalbaarheid van de Pride in zijn huidige vorm staat namelijk zwaar onder druk. Als Amsterdam in 2018 nog een Pride wil vieren om trots op te kunnen zijn, dan zal er gekeken moeten worden hoe de stad het festival op een andere manier kan gaan omarmen.

door Lucien Spee - 02 juni 2017

Printervriendelijke Pagina  
Amsterdam krijgt een Pride die het verdient


This article is also available in English


Elk jaar rond deze tijd is het spannend welke feestlocaties de financiering rond zullen krijgen. Welke horeca-zaken hebben de winter overleefd en welke hebben nog genoeg vet op de botten om een financieel risico te dragen.

Tot nu toe is het altijd nog op tijd goed gekomen of heeft onze stichting (AGP) vanuit sponsorgelden - last minute - reddingsoperaties kunnen uitvoeren. Doordat er echter jaarlijks strengere veiligheidseisen en uitvoeringsvoorwaarden aan de vergunning worden gesteld en tegelijkertijd het aantal schouders om de kosten “mee te dragen” flink is afgenomen, zijn we nu op een punt gekomen dat wij niet aan nog strengere eisen kunnen voldoen. Er blijft dan gewoon simpelweg geen geld meer over om een festival te kunnen organiseren.

Iedereen is het er over eens dat Pride net zo bij de stad hoort als Koningsdag en dat de hele stad profiteert van de toestroom aan bezoekers. Daarnaast is Pride ook het evenement waarmee Amsterdam internationaal haar faam als stad van de vrijheid hoog houdt. En dat is niet alleen goed voor de overgebleven gay-horeca, maar vooral ook voor het Amsterdamse vestigingsklimaat voor creatieve bedrijven. Uit recent Duits onderzoek blijkt dat millennials Amsterdam zelfs aanwijzen als de beste stad om in te wonen en ons - samen met San Francisco - aanwijzen als de meest HLBT-vriendelijke stad in de wereld.

Ondanks het stedelijk belang van de Pride wordt ons festival in de vergunningsprocedure gelijkgesteld aan puur commerciële evenementen en daardoor met torenhoge beveiligings-, crowdmanagement- en reinigingskosten geconfronteerd. Onder het motto “de vervuiler betaald” en met “het is jullie feestje” komen de meeste lasten op het bordje van de Pride-organisatie terecht. Het feit dat wij bij ons festival statiegeld-bekers gebruiken en dat supermarkten en snackbars de eigenlijke vervuilers zijn verandert daar niets aan. Het feit dat wij geen entreegelden kunnen heffen en het een openbaar evenement betreft voor iedereen, evenmin. Onterecht wordt vaak gedacht dat deelnemende horeca-zaken hun zakken vullen en de lasten gemakkelijk kunnen dragen. Die tijden liggen helaas al lang achter ons. En een regenachtig jaar, zoals in 2010, kan ondernemers al in flinke financiële problemen brengen. Daarnaast is het ook een fabel dat bedrijven in de rij zouden staan om de Pride te sponsoren.

Over twee weken moeten wij de definitieve vergunningsaanvraag al indienen en dat terwijl het van een aantal locaties dan nog hoogst onzeker is of zij wel kunnen deelnemen. Bovendien, alsof het allemaal nog niet gecompliceerd en kostbaar genoeg was geworden, worden we dit jaar ook geconfronteerd met de gevolgen van actievoerende NIMBY’s, die zichzelf tot doel hebben gesteld om Pride Amsterdam uit de binnenstad te verbannen. Natuurlijk vindt deze groep de Pride “echt heel belangrijk” en het hoort volgens hen ook “echt bij Amsterdam,” maar niet in hun achtertuin. Waarom niet varen over de Kostverlorenkade en feestvieren bij het Olympisch stadion? Gelukkig heeft onze burgemeester direct duidelijk gemaakt dat er “geen haar op zijn hoofd aan denkt” om de Pride te verplaatsen en dat het festival thuishoort in de binnenstad.

Wat deze NIMBY’s echter wel met hun acties voor elkaar hebben gekregen, is dat wij dit jaar wederom geconfronteerd worden met strengere eisen en daarnaast minder uren “krijgen” om de kosten terug te kunnen verdienen.

Een voorbeeld: voor het eerst in tweeëntwintig jaar moeten we ineens akoestische rapporten laten opstellen, waarmee we kunnen aantonen dat wij aan de nieuwe “decibel-normering” kunnen voldoen. Afgezien van het feit dat het laten uitvoeren van zulke akoestische onderzoeken veel geld kost, zal ook het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende aanbevelingen niet gratis zijn.

Een onlangs ingediende motie van D66 om Pride Amsterdam een bijzondere status te geven en daarmee haar toekomst te waarborgen heeft in de gemeenteraad helaas geen meerderheid gehaald. Misschien was de strekking van de motie niet helemaal goed verwoord om voldoende steun te krijgen, maar er zal wel degelijk iets moeten veranderen in de manier waarop Amsterdam haar Pride omarmt en hoe deze gefinancierd moet worden.Lucien Spee is Algemeen Directeur van
de Stichting Amsterdam Gay Pride

Zie www.pride.amsterdam
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klikCommentaar:
Re: Amsterdam krijgt een Pride die het verdient-


Reactie van Comité Walbewoners Prinsengracht dd. 07 juni 2017
Het organiseren of institutionaliseren van een commercieel festival behoort bepaald niet tot de taken van een gemeente. Ook niet die van de gemeente Amsterdam. Op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staan de taken van een gemeente exact omschreven: "Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken." Het festival vindt overigens niet eens in onze achtertuin maar in onze voortuinen plaats.


Reactie van Paul dd. 31 juli 2017
De Amsterdamse Gay Pride is geen commercieel festival, het wordt georganiseerd door een non-profit stichting en dient een emancipatoir doel en is dus eerder van culturele, dan van commerciële aard.


GERELATEERDMEER VAN LUCIEN SPEEMEEST GELEZEN VAN LUCIEN SPEE

Amsterdam krijgt een Pride die het verdient

Lucien Spee, in Columns & Opinie op 05 juni 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media