Back to Top
Zaterdag 17 Aug
86349 users - nu online: 1144 people
86349 users - nu online: 1144 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:

Printervriendelijke Pagina  
Meldpunt voor transgender asielzoekers in problemen


door Redaktie in Algemeen , 16 januari 2017

This article is also available in English


Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland gaan meldingen registreren van en over transgender asielzoekers die kampen met problemen op de gebieden van zorgverlening, huisvesting, discriminatie en veiligheid.

In de wereld van vandaag is de vluchtelingenproblematiek niemand vreemd. Juist transgenders voelen vaak ook de noodzaak het land van herkomst te ontvluchten uit onveiligheid. Bij aankomst in Nederland zijn de problemen echter zelden gelijk voorbij.

Een transgender asielzoeker moet dan ook nog eens bekend worden met de rechten en plichten die zij of hij hier heeft. Daarom is het Koploperoverleg voor transgender asielzoeker (waar TNN, Patiëntenorganisatie Transvisie en COC Nederland lid van zijn) met dit meldpunt gestart.

De meldingen worden in eerste instantie geregistreerd op een Grijze Lijst. Dat is een lijst met onbevestigde meldingen waarop geen actie genomen wordt zolang een melding niet door een betrokken partij bevestigd is. Wanneer er de behoefte is aan actie vanuit de deelnemers van het Koploperoverleg voor transgender asielzoekers, dan zal contact gezocht worden met betrokken partijen voor bevestiging. Wanneer die bevestiging er komt zal de melding opgenomen worden op een Zwarte Lijst.

Staat een melding op de Zwarte Lijst dan zullen deelnemers van het Koploperoverleg in actie komen om te onderzoeken wat zij kunnen doen om problemen te verhelpen.


Hoe maak je melding?

Per e-mail naar vluchtelingen@transgendernetwerk.nl of telefonisch naar 020 205 09 15 op maandagen en dinsdagen. Bij geen gehoor kan je contact opnemen met COC Nederland (tel: 020 623 4596, vragen naar Jessica van Zadelhoff).

LHBT-asielzoekers kunnen met hun problemen ook aankloppen bij COC Nederland – vragen naar Jessica van Zadelhoff. Wel adviseren we iedereen problemen eerst bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te melden.


 
  


GERELATEERDMEER VAN REDAKTIE

Meldpunt voor transgender asielzoekers in problemen

Redaktie, in Algemeen op 21 januari 2019
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp


Rubrieken:
In het nieuwste nummer, Gay News 336, augustus 2019


Meer uit Algemeen
Meer uit nummer 305
Meer van Redaktie

The Web


Friendly & hot cruise bar

meer info |visit


Black Body


Fetish wear for men

meer info |visitbottom image
Entire © & ® 1995/2019 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2019 Gay News ®, GIP/ St. G Media