Back to Top
Dinsdag 21 Nov
86023 users - nu online: 1185 people
86023 users - nu online: 1185 people login
VAN ONZE EDITORS
Printervriendelijke Pagina  
COC spreekt met minister Van der Steur over veiligheid LHBT's


door Redaktie in Historie & Politiek , 13 november 2016


COC Nederland sprak eind september met minister Ard van der Steur over de veiligheid van lesbiennes, homo’s, bi’s, transgenders en mensen met een intersekseconditie. Het COC wil dat daders van LHBT-discriminatie vaker vervolgd worden en pleit voor prestatieafspraken met politie en Openbaar Ministerie.

Hoewel ongeveer 700 duizend LHBT’s te maken krijgen met discriminatie, wordt jaarlijks maar een klein aantal daders veroordeeld. Zij krijgen meestal een korte taakstraf (ca. 40 uur) of een geldboete (ca. 400 euro), zo blijkt uit cijfers van Justitie. Veel daders van LHBT-discriminatie worden helemaal niet vervolgd. Het COC wil dat daders worden aangepakt en gaat de minister vragen om hierover prestatieafspraken te maken met de politie en het Openbaar Ministerie.

Het COC vindt het positief dat Justitie de aanpak van LHBT-discriminatie vorig jaar, op aandringen van het COC, benoemde tot topprioriteit. Het COC pleit voor een concreet actieprogramma ter invulling van deze prioriteit.

Onderdeel van zo’n actieprogramma zou moeten zijn dat er op de politieacademie meer aandacht komt voor de aanpak van discriminatie. Het COC bepleit dat er in elke wijk politieagenten komen die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp (taakaccenthouders). Verder wil het COC dat er in heel Nederland goed functionerende Roze in Blauw-teams komen; politieteams die gespecialiseerd zijn in de aanpak van anti- LHBT geweld. Vanzelfsprekend wil het COC daarnaast dat de regering maatregelen neemt om geweld tegen LHBT’s te voorkómen.

Bij de minister is verder gepleit voor behoud van de wetsartikelen 137 c-e van het Wetboek van Strafrecht. Daarin wordt o.a. het beledigen en aanzetten tot haat jegens LHBT’s strafbaar gesteld. Voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren heeft een wetsvoorstel ingediend om deze wetsartikelen te schrappen.

Tevens worden aantal kwesties op het gebied van het familierecht aan de orde gesteld bij minister Van der Steur, zoals een goede regeling voor meerouderschap, afschaffing van geslachtsregistratie en verbetering van de transgenderwet.

Opgeroepen wordt om als je te maken krijgt met geweld of discriminatie om daarvan altijd aangifte te doen. Dat kan onder meer bij Roze in Blauw.
  

Rubrieken:
In het nieuwste nummer, Gay News 315, 2017


Sauna NieuweZijds
Gay Sauna AmsterdamMeer uit Historie & Politiek
Meer uit nummer 303
Meer van Redaktie

t Bolke


Gay heart of the east

meer info |visit


t Bolke


One of the largest gay saunas

meer info |visitbottom image
Entire © & ® 1995/2017 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2017 Gay News ®, GIP/ St. G Media