Back to Top
Maandag 16 Jul
86163 users - nu online: 1176 people
86163 users - nu online: 1176 people login
VAN ONZE EDITORS
Printervriendelijke Pagina  
Ontkerkelijking zet door in Nederland


door Redaktie in Algemeen , 19 mei 2016

This article is also available in English


Homo, kerk en godsdiensten in het algemeen zijn altijd een probleem geweest. De brandstapel, ophangen van hoge gebouwen gooien tot levenslange gevangenisstraf. Maar de tijden veranderen.

De cijfers over de ontkerkelijking van Nederland spreken voor zich. Het is opmerkelijk dat naarmate het verstand toeneemt het geloof afneemt. Nog niet zolang geleden stond religie nog vast op het programma van mensen die er veel baat bij hadden om op zondag, het liefst vooraan, in de kerk gezien te worden. Dat was goed voor hun bedrijf, status bij het zoeken van een baan of het krijgen van promotie bijvoorbeeld. De ontkerkelijking zet steeds sneller door. De tijd knabbelt steeds meer procenten af van het aantal mensen dat zegt gelovig te zijn. Een veel lager percentage van die gelovigen gaat nog naar de kerk. Dat geldt vooral voor katholieken.

Nederland is dus geen christelijke natie meer. Dat is de belangrijkste conclusie die je zou kunnen trekken uit het onderzoek 'God in Nederland' dat elke tien jaar door de KRO wordt gehouden onder ruim 2100 Nederlanders. Een overgrote meerderheid, namelijk ruim 82 procent, komt nooit of bijna nooit in de kerk. En een ruime meerderheid vindt dat religie geen leidende rol meer hoort te spelen in de politiek en het onderwijs.

Bijna 25 procent van de ondervraagden bestempelt zichzelf als atheïst, in 2006 was dat nog 14 procent. Opvallend is ook dat de verwachte opmars van spiritualiteit tot stilstand lijkt zijn gekomen. Tien jaar geleden beschouwde 40 procent van de ondervraagden zichzelf nog als spiritueel, nu is dat gedaald tot 31 procent.

Religie wordt ook steeds minder ervaren als sociaal bindmiddel tussen mensen. En 25 procent van de bevolking denkt dat de moraal wordt bedreigd als niemand meer in God gelooft. Dat was tien jaar geleden nog 40 procent. Het aantal mensen dat aangeeft nooit te bidden is gestegen van 36 procent in 2006 naar 53 procent in 2016.

Er gaan ook steeds minder mensen naar de kerk. Het kerkbezoek daalde met bijna de helft van 30 procent in 2006 naar 18 procent. Vooral de rooms-katholieke kerken worden steeds leger. Daar is de daling iets groter dan in de protestantse kerken. Steeds minder katholieken participeren in geloof en kerk. Nog maar 13 procent gelooft in het bestaan van een hemel en minder dan de helft gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Ook vindt ruim de helft van de katholieken dat hun kerk niet aansluit bij hun eigen levensvisie.


Bij de Protestantse Kerk is de ontkerkelijking minder sterk. Hoewel ook hier het ledental daalt, blijft de kerkgang en het geloof min of meer gelijk. 77 procent van de protestanten gelooft in het goddelijk karakter van Jezus Christus, een kleine daling van 8 procent ten opzichte van tien jaar geleden. Toch mist een derde van de leden de aansluiting van hun kerk bij hun eigen levensvisie.


Buitenkerkelijk

Er zijn niet alleen minder kerkgangers, ook het aantal kerkleden neemt steeds verder af tot circa een kwart van de bevolking. In 2006 was nog 34 procent van de bevolking lid van een kerk. In Nederland rekent 25 procent van de bevolking zich tot een van de christelijke kerken, 5 procent is moslim en 2 procent hangt een stroming als het hindoeïsme of het boeddhisme aan. De rest van de Nederlanders is buitenkerkelijk. Binnen deze groep vallen mensen die wel geloven, maar niet naar de kerk gaan (17 procent) en mensen die niet gelovig zijn maar wel spiritueel (10 procent). Het grootste gedeelte, 41 procent, van deze groep is seculier en dus gelovig noch spiritueel.

Maar wat schieten we hier nu eigenlijk mee op. Te bewijzen valt het natuurlijk niet maar was Nederland niet het eerste land dat per wet de gelijkheid van homo's en hetero paren gelijkstelde? Was Nederland voor veel homo's niet het voorbeeld van hoe een samenleving eruit kon zien?

Opmerkelijk is ook dat veel ruim de helft van de katholieken aangeven dat hun kerk niet aansluit bij hun eigen levensvisie. De vele kindermisbruik schandalen binnen de katholieke kerk zullen daar niet vreemd aan zijn. Maar ook buiten Nederland neemt het verzet tegen tegen de wereld vreemde denk wijze van de kerk steeds meer toe. Een goed voorbeeld hiervan is Ierland, van ouds her een bolwerk van de katholieke kerk die met lede ogen moest aanzien dat de bevolking van Ierland massaal stemde voor gelijke berechtiging van hetero en homo paren ondanks de verwoede campagne van de katholieke kerk om nee te stemmen. Tot zover kunnen we alleen maar blij zijn dat mensen steeds meer zelf denken en beslissen en dat niet meer aan anderen overlaten.
  

Rubrieken:
In het nieuwste nummer, Gay News 323, juli 2018


Meer uit Algemeen
Meer uit nummer 296
Meer van Redaktie

Bronx


Well known gay shop

meer info |visit


Man to Man


Cinema ticket valid all day
With darkroom!

meer info |visitbottom image
Entire © & ® 1995/2018 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2018 Gay News ®, GIP/ St. G Media