Back to Top
Donderdag 04 juni
86442 users - nu online: 820 people
86442 users - nu online: 820 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
2015, jaar van de vluchtelingenproblematiek


door Ron Meijer in Columns & Opinie , 30 december 2015


Het zit er weer op, het jaar 2015 loopt op zijn einde als ik dit schrijf. Ik ben bang dat 2015 een jaar zal worden dat we niet snel zullen vergeten. Veel onschuldige mensen lieten bij laffe aanslagen het leven en een enorme vluchtelingenstroom vanuit het Midden-Oosten kwam naar Europa op gang.

Niet duizenden, maar honderdduizenden komen uit voornamelijk door godsdienstoorlogen geteisterde gebieden naar Europa toe. Ook Nederland krijgt zijn deel en daarmee ook van de problemen.

Homohaat is in deze landen aan de orde van de dag, maar het bleef voor ons wel een “ver van m’n bed show.” Met het toelaten en opnemen van deze vluchtelingen vergaten we even dat we deze haat tegen alles wat homo is mét de vluchtelingen ook het land binnenhalen.

Het eerste alarmerende signaal werd in oktober door het COC afgegeven.
“COC Nederland luidt de noodklok over de veiligheidssituatie van LHBT-asielzoekers in (nood)opvanglocaties. Het COC is de afgelopen twee weken benaderd door tien LHBT-asielzoekers die melden dat ze zich onveilig voelen, met name in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De meldingen komen uit acht verschillende opvanglocaties. Volgens het COC is het goed mogelijk dat deze meldingen slechts het ‘topje van de ijsberg’ zijn.” Het COC pleitte voor aparte opvang voor deze mensen als zij daaraan behoefte hebben. Iets wat heel normaal zou moeten zijn. Immers, als je dan al mensen toelaat, dan behoor je ook te zorgen dat ze hier veilig zijn.

Het antwoord van de staatssecretaris: “Het handhaven van de veiligheid in opvanglocaties is een van de prioriteiten van het COA. Het COA is er voorts mee bekend dat een aantal groepen in de opvanglocaties kwetsbaar zijn. Daarom wordt er extra aandacht besteed aan de veiligheid van deze groepen, mede op basis van aanbevelingen uit het in 2012 verschenen rapport inzake het bevorderen van de veiligheid van kwetsbare groepen in de opvang, meer specifiek LHBT’s en christenen. Het aantal signalen omtrent incidenten waarbij LHBT’s betrokken waren was tot voor kort dan ook minimaal. Evenals in de maatschappij buiten de opvanglocaties is het helaas niet mogelijk om volledige veiligheid te garanderen.”

Kortom, we doen er geen bal aan en ze zoeken het zelf maar uit. Welkom in Nederland 2015. Gelukkig blijken de gemeentes Amsterdam en Zaanstad uit ander hout gesneden dan de heer Rutten en zijn staatssecretaris en zijn ze wel begonnen voor deze bedreigde mensen aparte opvang te regelen.

En ook Minister Bussemaker (Emancipatie) blijkt meer gevoel te hebben dan deze twee heren. Zij laat aan de regenbooggemeenten weten, “dat zij verschillende signalen heeft ontvangen ‘over gevallen van pesterijen, discriminatie en bedreigingen van deze kwetsbare groep asielzoekers.’ Ze noemt die signalen ‘zorgelijk’ en brengt ter inspiratie acties onder de aandacht zoals die in Amsterdam en Zaanstad zijn ondernomen.”

We moeten bedenken dat deze mensen komen uit landen waar homo’s ophangen of van hoge gebouwen gooien tot op vandaag aan de orde van de dag is. Laat je deze mensen als vluchteling toe in Nederland, dan is het minste wat je moet doen er voor zorgen dat ze hier tenminste veilig zijn en dat hen hier niet alsnog het leven tot een hel wordt gemaakt, om meestal godsdienstige redenen, door andere vluchtelingen.
 
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN RON MEIJERMEEST GELEZEN VAN RON MEIJER

2015, jaar van de vluchtelingenproblematiek

Ron Meijer, in Columns & Opinie op 30 december 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
TOP STORIES

MEEST GELEZEN (6 mnd)IN COLUMNS & OPINIEIN NUMMER 293


bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media