Back to Top
Zaterdag 06 juni
86442 users - nu online: 1004 people
86442 users - nu online: 1004 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Nieuwe onderzoeksresultaten bevestigen effectiviteit van PrEP


door Redaktie in Health & Body , 20 april 2015

This article is also available in English


Twee studies, de Engelse PROUD-studie en de Frans/Canadese IPERGAY-studie, laten opnieuw zien dat PrEP tegen een hiv-infectie kan beschermen. PrEP staat voor Pre-Expositie Profylaxe: het preventief innemen van hiv-medicatie, vóórdat je aan hiv bent blootgesteld, om te voorkomen dat je hiv oploopt. De onderzoeken werden gepresenteerd tijdens de Conferentie over Retrovirussen en Opportunistische Infecties (CROI 2015) in Seattle.

De studies werden gedaan onder in totaal 945 homo- en biseksuele mannen. Het Engelse onderzoek werd gedaan om erachter te komen of mannen die PrEP innemen condooms minder vaak gebruiken en daardoor eerder een soa en/of hiv oplopen. De deelnemers slikten in deze studie dagelijks PrEP. Het Frans/Canadese onderzoek bestudeerde daarentegen niet-dagelijks gebruik van PrEP.

De deelnemers slikten 1 dag tot 2 uur voor de seks PrEP en ook nog eens twee dagen na de seks. De gedachte achter deze aanpak is dat rond de seks slikken goedkoper is dan dagelijks slikken en daarnaast beter geschikt is voor mensen die niet elke dag pillen willen slikken. In beide onderzoeken kregen de deelnemers informatie over veilige seks, kregen ze condooms en werden ze iedere drie maanden getest op hiv en andere soa’s.

Uitkomsten van de onderzoeken

Beide studies tonen aan dat PrEP effectief is als bescherming tegen hiv. Bij de groep PrEP- gebruikers deden zich 86 procent minder hiv-infecties voor. Van de PrEP-gebruikers die wel hiv hebben opgelopen is bekend wat de reden hiervoor was. Ofwel ze hadden het virus al opgelopen voordat het onderzoek begon, ofwel ze zijn tijdens de studie gestopt met PrEP.

Het Frans/Canadese onderzoek toont voor het eerst aan dat de bescherming van PrEP wanneer je deze rond de seks inneemt even groot is als wanneer je PrEP dagelijks inneemt. Het ging hier om een relatief kleine studie. Meer onderzoek is nodig om te kunnen zeggen of slikken rond de seks  evenwaardig is aan dagelijks slikken van PrEP. Tenslotte lieten zowel de Britse als de Frans/Canadese studie in deze tussentijdse resultaten zien dat het aantal sekspartners, het aantal keren onbeschermde seks en aantal soa’s door PrEP niet significant toeneemt.

PrEP in Nederland

Het Aids Fonds en Soa Aids Nederland vinden dat de toegang tot PrEP ook in Nederland geregeld moet worden – hetgeen ook door COC Nederland bepleit wordt. Dit nieuwe instrument voor de preventie van hiv kan – in aanvulling op het condoom – helpen het aantal nieuwe hiv-infecties in ons land omlaag te brengen. PrEP is geen vervanging voor het condoom, maar een aanvulling daarop. PrEP biedt geen bescherming tegen andere soa. Voor mensen die een hoog risico lopen op hiv en moeite hebben consequent en correct een condoom te gebruiken, biedt PrEP een extra bescherming. Niets doen en wachten totdat mensen die geen condoom gebruiken hiv oplopen is niet wenselijk; niet uit oogpunt van de individuele gezondheid, maar ook niet vanuit de publieke gezondheid.

Dit voorjaar start GGD Amsterdam met een studie naar de effectiviteit van PrEP onder Nederlandse mannen die seks hebben met mannen. Dit vormt een onderdeel van het H-team, een uniek samenwerkingsverband van partijen die betrokken zijn bij de Amsterdamse en nationale hiv-bestrijding
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Nieuwe onderzoeksresultaten bevestigen effectiviteit van PrEP

Redaktie, in Health & Body op 20 april 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
TOP STORIES

MEEST GELEZEN (6 mnd)IN HEALTH & BODYIN NUMMER 284


bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media