Back to Top
Zondag 07 juni
86442 users - nu online: 992 people
86442 users - nu online: 992 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:

Films & boeken

Voor de vierde keer is het "gay" jaarboek van uitgeverij Vassallucci verschenen. Opnieuw is het fraai vormgegeven en rijk geïllustreerd hetgeen de betrekkelijk hoge prijs zeker begrijpelijk maakt. Hoogtepunt vond ik dit keer de tranentrekker Escal-Vigor die de kern van het jaarboek uitmaakt. Deze roman van de Belgische schrijver Georges Eekhoud verscheen voor het eerst in 1899 in het Frans. Hoewel het boek uitkwam in een tijd dat de meeste keukenmeidenromans veel nadruk legden op biologisch-medische verklaringen van homoseksua-liteit, is deze roman daar geheel vrij van.

door Gert Hekma - 20 mei 2003

Printervriendelijke Pagina  
Gay 2003: fraai vormgeven, wisselend van inhoudDe adellijke hoofd-persoon is niet de typisch vrouwelijke nicht van zoveel oudere literatuur, maar een mooie mannelijke homo die van sport en arbeid houdt. Na een lange innerlijke strijd over zichzelf en zijn verlangens bouwt hij een gelukkige relatie op met zijn vriendje. Hun geluk wordt wreed verstoord door de vooroordelen van de omgeving hetgeen tot een wrede ontknoping van de roman leidt. Dat was tot de jaren vijftig van de vorige eeuw gebruikelijk. Een ongelukkig einde was kennelijk de verplichte knieval voor de publieke opinie waar weinig schrijvers onderuit kwamen. Er zit verder veel vaart in deze homoro-man van Eekhoud die één van de literaire peetvaders van onze eigen Jacob Israël de Haan was.

Leo Ross en Rob Delvigne leiden de roman in en schrijven hier helaas even knullig als in hun verschillende publikaties over De Haan. Ze zijn niet de enige auteurs die steken laten vallen. De herinneringen van Henk Krol aan de prins van Lignac hadden beter in de Gay Krant gepast. Artikelen van Adriaan Kans over moderne dans, van Arjen Poelstra over de juridische kanten van de El-Moumni-affaire en van Paul van Ewijk over homothema's in het Nederlandse cabaret konden nauwelijks mijn aandacht vasthouden. Na lezing van het stuk van Eric Moormann over Bruce Chatwin wist ik niks meer over diens homoseksuele voorkeuren maar wel dat je het werk van deze Britse schrijver beter ongelezen in de kast kunt laten staan.


Het stuk van Felice Picano over "Gay Los Angeles" is een poging deze verouderende "stad van de eeuwige jeugd" in oppervlakkigheid te verslaan. De opsomming van homoseksuele citaten uit het werk van Patrizio Canaponi ofwel A.F.Th. van der Heijden ging me nogal de keel uithangen. Het stunteli-ge proza van Joseph Geraci over Lehnert en Landrock die een fotowinkel in Tunis hadden aan het begin van de twintigste eeuw en daar fraaie homoplaatjes verkochten, is warrig. Hadden ze die winkel nu al in 1904 of pas later?

Tegenover een serie teleurstellende artikelen staat een even lange rij leuke artikelen zoals van redacteur Hans Hafkamp over tatoeages en over Gerard Reve en homo-emancipatie. Het korte verhaal van de overleden Italiaan-se schrijver Pier Vittorio Tondelli leest lekker. Maurice van Lieshout schrijft inspirerend over twee homoseksuele toptennissers die wegens hun verlangens in het gevang verzeilden, de Amerikaan Big Bill Tilden en de Duitse baron Godfried von Cramm. Ben Baks schrijft over de groeiende belangstelling van homo's voor sport nu en maakt zich zorgen over het volstrekte gebrek aan interesse in homo-emancipatie bij de sportwereld. Lex Spaans leidt een mooi homosek-sueel samoerai-verhaal van Saikaku Ihara uit het oude Japan in dat even treurig afloopt als het Belgische Escal-Vigor.


René Zuiderveld schrijft met veel vaart over de teleurstellende oogst aan homo-films van het seizoen 2001/2002, maar hoe hij erbij komt dat het lesbische thema in de camp-film 8 femmes van François Ozon een ondergeschikte rol speelt, is mij een raadsel. Aan het eind zijn bijna alle acht topactrices in verhou-dingen met elkaar verwikkeld.
De vele fraaie plaatjes van mannen en jongens moeten kennelijk de koop- en sekslust van de lezer opwekken. De kitscherige foto's van Ed Freeman konden mij niet behagen. De illustraties bij het artikel van Picano over Freemans woonplaats zijn knap flut. De mannen van Los Angeles zijn te vlezig. Er zijn mooi-ere plaatjes van mannen met tatoe-ages dan die het artikel van Hafkamp illustreren. Het werk van Neder-landse bodem is aantrekkelijker. De tekeningen van Philip Hopman, illustrator van Dolf Ver-roen's kinderboeken, zijn aardig en vlot gedaan. De oude plaatjes uit het archief van Jan Carel Warffemius die een arti-kel over Premsela senior illustreren, zijn erg fraai. De foto's van de Prins de Lignac en zijn personeel zijn fascinerend omdat ze zo onbeschaamd en on-Hollands de exploitatie van Thaise jongens laten zien. De "vrolijke" tekst van Krol ernaast versterkt dat effect.


Het onthutsendst is het openingsinterview met Mario Molegraaf, de geliefde van de overleden dichter Hans Warren. Zowel Warren in zijn laatste dagboek als Molegraaf hier en elders spreken weinig verbloemend over hun laatste liefdesjaar dat sterke golfbewegingen kende van groot geluk en gemeen geweld. De zoete foto's bij het interview roepen bij de lezer de vraag op waar de wonden en blauwe plekken van Warren ver-borgen zouden kunnen zitten. Hoe opmerke-lijk dat Mario die in de seks een lieve masochist was, zich in de liefde als een smerige sadist kon ontpoppen!
Hans Hafkamp, Jos Versteegen, Lex Spaans en René Abbühl (samenstelling), Gay 2003, Amsterdam: Vassallucci 2002, 384 pp., E 25,00
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klikCommentaar:
Re: Gay 2003: fraai vormgeven, wisselend van inhoud-


Reactie van dd. 26 mei 2003
Ross en Delvigne schrijven knullig over De Haan. Wat verstaat Hekma onder "knullig"?


GERELATEERDMEER VAN GERT HEKMAMEEST GELEZEN VAN GERT HEKMA

Gay 2003: fraai vormgeven, wisselend van inhoud

Gert Hekma, in Films & boeken op 26 mei 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
TOP STORIES

MEEST GELEZEN (6 mnd)IN FILMS & BOEKENIN NUMMER 140


bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media