Back to Top
Vrijdag 29 mei
86440 users - nu online: 934 people
86440 users - nu online: 934 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Nieuw beleid Russische LHBT-asielzoekers ‘stap in de goede richting’


door Redaktie in Historie & Politiek , 29 september 2014


Het besluit van staatssecretaris Fred Teeven (Asiel) om van Russische LHBT-asielzoekers niet meer te verlangen dat ze bescherming hebben gezocht bij de Russische politie als in elkaar geslagen of gediscrimineerd worden, is volgens het COC ‘een stap in de goede richting’.

“Wat ons betreft mag het echter nog wel wat ruimhartiger”, vindt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Voor Russische LHBT-asielzoekers zou hetzelfde beleid moet gelden als voor LHBT’s die uit Oeganda vluchten. Een LHBT-asielzoeker uit dat land krijgt in beginsel asiel, tenzij om de één van andere reden overduidelijk is dat de asielzoeker persoonlijk geen vervolging te vrezen heeft.”

De regering heeft in 2007 erkend dat LHBT’s uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, geen bescherming bij de politie van dat land hoeven te vragen. COC Nederland heeft er steeds voor gepleit dat dit ook moet gelden voor LHBT’s uit landen waar de politie homo- of transvijandig is.

Het huidige besluit komt erop neer dat Nederland dit nu voor Rusland erkent: de Russische politie is homo/transfoob, en daarom is van hen geen bescherming tegen LHBT geweld te verwachten. Vanwege de Russische anti-homowet is het waarschijnlijk zelfs gevaarlijk voor LHBT’s om zich bij de politie te melden.

Staatssecretaris Fred Teeven baseert zijn nieuwe beleid op een nieuw ambtsbericht over de Russische Federatie, waarin staat dat de politie geen aangiften van LHBT’s opneemt of daar steeds minder toe bereid is. In het ambtsbericht wordt geconstateerd dat de intolerantie tegenover LHBT’s onder de bevolking en bij overheidsdiensten is toegenomen en dat daarmee de positie van LHBT’s verder is verslechterd.

COC Nederland heeft de afgelopen jaren acties gevoerd tegen mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder m.n. de Russische anti-homowet – zie foto – en voor de bescherming van Russische LHBT’s en hun organisaties. Het COC onderhoudt daarover nauwe contacten met Russische LHBT-activisten en LHBT- en mensenrechtenorganisaties en steunt hen door het Pride Fonds van COC Nederland en Amnesty International.
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Nieuw beleid Russische LHBT-asielzoekers ‘stap in de goede richting’

Redaktie, in Historie & Politiek op 05 oktober 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media