Back to Top
Vrijdag 17 Jan
86402 users - nu online: 1276 people
86402 users - nu online: 1276 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:







Printervriendelijke Pagina  
Brief uit Brussel: Discriminatie in eigen rangen


door De Ket in Columns & Opinie , 09 juni 2014

This article is also available in English


Lieve Noorderburen, Onlangs werd in Berlijn een begraafplaats voor lesbiennes ingehuldigd. Er is plaats voor tachtig rustplaatsen, exclusief voor lesbiennes. Geen plaats voor hetero’s, homomannen, transgenders of biseksuelen.

De vreugdekreten van verschillende lesbienne-organisaties in nationale en internationale media sloegen me met verstomming. “Eindelijk,” liet een van de initiatiefnemers optekenen. “Hier hebben we heel lang op gewacht.” Op wat hebben jullie lang gewacht? De dood? Komt die net niet snel genoeg voor jullie en voor ondergetekende, vroeg ik me af.

Dit is het zoveelste verhaal over wat ik noem de “discriminatie in eigen rangen.” Niet alleen doet een subgroep, deze keer de lesbiennes, er alles aan om “niet bij de groep te horen,” maar doet ze er alles aan om zich af te zetten, af te zonderen van de rest. Die rest zijn de homo’s, hetero’s, transgenders en biseksuelen. En dan maar blijven zagen en mekkeren dat de maatschappij vijandig tegenover homoseksuelen staat. Nog meer aan gettovorming doen misschien?

Komt daarbij nog dat zo’n laatste rustplaats bijna een uitnodiging is voor vandalen om grafschennis te komen plegen. Of hoe bij een laatste rustplaats de lesbiennes nog altijd het slachtoffer van discriminatie en stigmatisering kunnen blijven.

Een ander initiatief, deze keer van vier Amsterdamse homoseksuele thuisverpleegkundigen die thuiszorg bij homoseksuele hulpbehoevenden zullen organiseren, is van een andere orde. Al kan men zich hier terecht ook afvragen of dit wel nodig is.

De motivatie van die thuiszorggroep is begrijpelijk. Voor betere, kwalitatieve zorg moet de zorgverlener zich kunnen inleven in de dagelijkse leefsituatie van de persoon die zorg nodig heeft, in casu de homoseksuele man of vrouw. En dat een homoseksueel dat misschien beter zou kunnen en geen bezwaar heeft dat de foto’s van de homovrienden van zijn patiënt op de nachttafel staan. Want daar draait het blijkbaar om, althans wat erover in de media verscheen.

Wellicht dat inderdaad de zorg ietwat anders wordt ingevuld, maar ik weiger te geloven dat een heteroseksuele thuisverpleegkundige aanstoot zou nemen aan de seksuele voorkeur van zijn of haar patiënt. Uitzonderingen zijn er altijd, maar bijna alle thuisverpleegkundigen en verzorgenden zijn in de eerste plaats personen voor wie het een roeping is om zorg te verlenen, ongeacht ras, geslacht, leeftijd of seksuele voorkeur van de zorgbehoevende. Dat is een fundamenteel principe en het opleidingstraject laat deviaties of aberraties van de studenten niet toe.

Ik vroeg me ook af hoe de heteroseksuele thuisverpleegkundigen en zorgverleners hier tegenover staan. Hebben zij nu niet het gevoel dat ze ergens te kort schieten? Dat ze iets verkeerd hebben gedaan? Dat ze niet genoeg empathie aan de dag kunnen leggen om zich te kunnen inleven in de gedachtewereld van hun homoseksuele medemens? Dat wie zorg hard nodig heeft eerst aan zijn voorkeur denkt en pas dan aan wie voor hem of haar komt zorgen?

Net als bij de begraafplaats werkt ook dit, nochtans lovenswaardige, initiatief de discriminatie in de hand. Het is zo niet bedoeld, maar “zorg voor homoseksuelen” is hiermee een feit, terwijl het de taak is van elke zorgverlener – arts, verpleegkundige, thuisverpleegkundige – om iedereen te helpen, niet exclusief de homoseksuele hulpbehoevenden.

Straks een homoseksuele huisarts die enkel nog homoseksuele patiënten in zijn patiëntenbestand wil?



Je toegenegen,



De Ket













GERELATEERDMEER VAN DE KETMEEST GELEZEN VAN DE KET

Brief uit Brussel: Discriminatie in eigen rangen

De Ket, in Columns & Opinie op 15 juni 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp




















bottom image




Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren






© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media