Back to Top
Maandag 23 Sep
86358 users - nu online: 1191 people
86358 users - nu online: 1191 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Tolerantiescan roze ouderen gaat de grens over


door Redaktie in Algemeen , 30 mei 2014

This article is also available in English


De Roze Loper, het Nederlandse certificaat voor woonzorg-en thuiszorginstellingen die aandacht besteden aan de seksuele diversiteit bij bewoners en werkenden, gaat de grens over. Het Duitse Frankfurter Verband is het eerste grote buitenlandse zorginstelling die een Roze Loper-certificaat ontvangt.

Der Rosa Schlüssel, The Pink Passkey, La Clé Rose of Chave-de-rosa. Een internationale uitrol, dat is wat het samenwerkingsverband Roze 50+ voor ogen staat. De initiatiefnemer van de tolerantiescan voor LHBT-vriendelijke ouderenzorg wil meer aandacht voor deze groep. In Nederland zijn al 92 woonzorg-en thuiszorginstellingen met een Roze Loper. Naast de internationale uitrol, zal de Roze Loper ook beschikbaar komen voor het welzijnswerk, maatschappelijk werk en de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.


Pesterij

Nu denken professionals en het management van zorginstellingen nog vaak dat er geen roze ouderen in hun instelling wonen. Niet zo verwonderlijk, als je bedenkt dat LHBT-ouderen nauwelijks zichtbaar zijn. Een deel van hen heeft geleerd hun ware aard verborgen te houden. Laten ze wél hun ware gezicht zien, dan krijgen ze vaak te maken met uitsluiting of pesterij.

De uitreiking van de eerste Internationale Roze Loper vindt plaats op 24 maart bij Stichting Elizabeth in Breda tussen 13.00 en 16.30 uur door Carlien Scheele, directeur Emancipatiezaken bij het ministerie van OCW. Bij de overhandiging zijn acht Europese delegaties aanwezig, die in eigen land opkomen voor roze ouderen in de zorg.
Roze 50+ is een samenwerkingsverband van ANBO, COC, Movisie en Vilans.


Waarom een Roze Loper?

Binnen de ouderenzorg en welzijnssector is weinig aandacht voor Roze 50-plussers. De doelgroep is niet zichtbaar. Onder professionals en management van instellingen leeft het idee dat ouderen niet homo, lesbisch of transgender zouden zijn. Men is nog altijd beducht voor negativiteit ten aanzien van homoseksualiteit. Roze bewoners die wel open zijn over hun geaardheid krijgen te maken met discriminatie. Woonzorginstellingen die meedoen aan de Tolerantiescan willen vooroordelen tegengaan en komen tot een organisatie waar iedereen wil verblijven en werken.

De ontwikkeling van de Roze Loper

In 2008 reikte het COC Nijmegen aan zes woonzorgcentra de Roze Loper uit als prijs voor instellingen die aandacht besteden aan homoseksualiteit.

Clem Bongers en de projectgroep Senioren zijn de drijvende kracht achter deze prijs en een stimulans voor de Consortium partners (ANBO, COC Nederland, Movisie en Vilans) om zich hard te maken voor de landelijke uitrol van de Roze Loper.

Sinsdien is de Roze Loper Tolerantiescan ontwikkeld in samenwerking met Kiwa, certificerende instelling voor de zorg en is er een hoogwaardig kwalitatief instrument ontstaan om Tolerantie in de zorg objectief te kunnen meten. Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt dankzij het Ministerie van VWS.


Tolerantiescan

Om homovriendelijkheid in de zorg te bevorderen heeft het Consortium Roze 50+ (ANBO, COC, Movisie, Vilans) met KIWA, een certificerende instelling in kwaliteitszorg, de Roze Loper Tolerantiescan ontwikkeld.

Deze Tolerantiescan(c) heeft als doel de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele mensen te bevorderen (Sociale Acceptatie Seksuele Diversiteit). De Tolerantiescan(c) geeft instellingen inzicht in hoeverre hun aanbod aansluit bij de doelgroep.

Het instrument prikkelt de bewustwording bij directie en medewerkers van zorginstellingen. De criteria voor homovriendelijkheid, zoals oorspronkelijk ontwikkeld door COC Nijmegen, worden objectief meetbaar gemaakt. Het gaat hierbij om: respect en openheid, waarborging van privacy, aandacht en training in omgaan met seksuele diversiteit, gelijke behandeling van partners en zorgvuldigheid in de omgang met seksuele diversiteit.

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Tolerantiescan roze ouderen gaat de grens over

Redaktie, in Algemeen op 31 mei 2019
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
TOP STORIES

MEEST GELEZEN (6 mnd)IN ALGEMEENIN NUMMER 273
mei 2019        lengte: 4 min.


jun 2019       
bottom image
Entire © & ® 1995/2019 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2019 Gay News ®, GIP/ St. G Media