Back to Top
Maandag 24 Feb
86416 users - nu online: 1151 people
86416 users - nu online: 1151 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 4 min. Printervriendelijke Pagina  
Religie: Homo zijn en het niet doen


door Martin Maassen in Mode & Lifestyle , 23 april 2014

This article is also available in English
lengte: 4 minuten


De Bible Belt is een verzamelnaam voor die delen in Nederland waar de orthodox-christelijken, ook wel bevindelijk gereformeerden of refo’s genoemd, een aanzienlijk deel van de bevolking uitmaken. De Bible Belt strekt zich als een lint uit van de Zeeuwse eilanden via het Rivierengebied en de Veluwe tot aan plaatsen als Staphorst, Rijssen en Urk. Refo’s behoren tot kerkgenootschappen als de Gereformeerde Gemeente, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk.

Er wordt vrijwel nergens meer geworsteld met het thema homoseksualiteit dan in reformatorische kringen. Veel boeken, brochures en conferenties zijn en worden er aan gewijd. Strak in het pak zittende mannenbroeders komen zwetend en zwoegend telkens tot hetzelfde standpunt: je mag wel homofiel zijn maar niet homoseksueel doen. Alleen al daarom is het bijzonder te noemen dat er nu ook eens boek verschijnt van een reformatorische “ervaringsdeskundige.”

Herman van Wijngaarden is staflid van de hervormd-gereformeerde jeugdbond (HGJB*) en homoseksueel, hoewel die laatste aanduiding misleidend is. Tot voor kort werden mensen als Van Wijngaarden in reformatorische kringen principieel homofiel genoemd. Immers, je mag het wel zijn, maar niet doen. Van Wijngaarden schreef een “welkome handreiking voor jongeren die weten – of te weten komen – dat zij homo zijn.” Hij schreef zijn boek “door de bril van God” en die is blijkbaar onverbiddelijk: “homoseksualiteit is niet zoals God seksualiteit oorspronkelijk bij de schepping bedoeld heeft.” Immers: “Alles wat in de Bijbel over homoseksualiteit geschreven staat, is tenslotte negatief en afkeurend.” Vanuit die aannames schreef van Wijngaarden Oké, ik ben dus homo.


Je bent homo en je wilt Jezus volgen. Wat staat je dan te doen? Van Wijngaarden geeft handzame tips:

1. “Accepteer dat je homo bent. [...] Hoe het ook komt dat jij homoseksueel bent geworden het is niet buiten Gods vaderlijke hand om gegaan. Hij weet ervan dat jij homo bent en Hij heeft er een plan mee. Dat plan zul je alleen ontdekken als je je homo-zijn bewust, vanuit een positieve houding, onder ogen ziet, God weet er raad mee!”

2. “Kom ermee in het licht.” Als je dat niet doet “krijgt het de kans om zijn eigen wegen te gaan. En dat zijn vaak je duistere wegen, waar je geen controle over hebt.” Van Wijngaarden doelt op porno en vluchtige sekscontacten.

3. “Maak bewuste keuzes.” “’t Beste wat je kunt doen, is nog een beetje genieten van de zonde.” Van Wijngaarden legt schielijk uit dat dit niet zijn mening is. Het gaat hem erom dat je jezelf “niet als slachtoffer van je gevoelens ziet.” “Vertrouw je ermee toe aan God die dit in jouw leven heeft toegelaten: ‘Oké, ik ben dus homo... en ik wil ermee omgaan zoals U dat van mij verlangt.’”


Wat dat laatste betreft maakt Van Wijngaarden duidelijke keuzes. Dat begint al bij de definitiekwestie. Is een homo in refokringen nou “homofiel” of “homoseksueel”? Dat laatste zou suggereren dat er sprake is van een seksuele relatie en dat mag niet van God. Toch kiest Van Wijngaarden voor de term homoseksueel. Hij vindt, heel verrassend, het onderscheid tussen het zijn en het doen niet houdbaar: “Ook iemand die geen homoseksuele relatie heeft, ‘doet’ iets met zijn homo-zijn. Daarvoor hoort het teveel bij wie je bent.” Overigens laat Van Wijngaarden niet na om te benadrukken dat homoseks taboe is: “Als je een homoseksuele relatie aangaat, sta je buiten het heil van God.” Waar het hem om gaat is dat je naar je homoseksualiteit kijkt “door de bril van God.” “Homoseksualiteit is niet zoals God seksualiteit oorspronkelijk bij de schepping bedoeld heeft. Het is een gevolg van de zondeval.” In dat licht bezien is homoseksualiteit net zoiets als een handicap: “als jij met een handicap geboren wordt, is dat niet jouw schuld.”

Van Wijngaarden legt zijn standpunten uit met Bijbelteksten uit het Oude Testament, zoals die over Sodom en Gomorra (Genesis 19). En Paulus doet er in het Nieuwe Testament nog flink wat schepjes bovenop. Daar doen David en Jonathan niets aan af. Hoewel David van Jonathan zegt dat zijn liefde hem “wonderlijker was dan de liefde van vrouwen” (2 Samuel 1:26) weet Van Wijngaarden dat er tussen hen geen sprake was van seksualiteit. David en Jonathan waren “soulfriends” en dat mag, volgens Van Wijngaarden. Die laatste stellingname leverde hem in refokringen de nodige kritiek op. Van Wijngaarden ziet homo’s wel samenwonen, al kent hij de nodige aarzelingen.

Ook als je “níet de slaapkamer met elkaar deelt” kan de kat toch op het spek gebonden worden. Het vlees is zwak. Daar helpen geen vaderlijke bezweringsformules van Van Wijngaarden tegen, zoals: “Hoewel je met elkaar erg intiem bent, is de vriendschap celibatair. Je hebt dus geen seks met elkaar, want deze vorm van intimiteit heeft God voorbehouden aan de huwelijksrelatie russen een man en een vrouw.” Misschien is daarom een leefgemeenschap een meer “heilzame samenlevingsvorm,” daar zouden de verleidingen minder groot zijn...

Homoseksualiteit en refo’s, het blijft een onmogelijke combinatie.

Noot

* “De HGJB (hervormd-gereformeerde jeugdbond) wil samen met de gemeenten kinderen, tieners en jongeren helpen om met en voor God te leven. De HGJB gelooft dat het Woord van God voor iedereen en in alle situaties betrouwbaar is” (informatie van de website van de HGJB).

Herman van Wijngaarden, Oké, ik ben dus homo. Zoetermeer: Jes! / Boekencentrum, 2013, 72 blz., ISBN 9789023920984. Wie nog wat verder in de materie van kerk en homoseksualiteit wil duiken, kan Adam en Evert van Ruard Ganzevoort e.a. lezen. Zie daarvoor ook het artikel in Gay News van december 2010.Commentaar:
Re: Religie: Homo zijn en het niet doen-


Reactie van Herman van Wijngaarden dd. 19 mei 2014
Mijn boekje is door Martin Maassen wel heel erg bevooroordeeld gelezen en besproken, hoor. Meer dan eens worden dingen die ik heb geschreven, verkeerd weergegeven, om ze maar te laten passen in het beeld dat de recensent blijkbaar heeft van refo's (waartoe ik overigens niet behoor). Bijvoorbeeld:
- Ik neem juist afstand van de bewering: 'Als je een homoseksuele relatie aangaat, sta je buiten het heil van God.' Op blz. 25 noem ik die stellingname inderdaad, om er direct op te laten volgen: 'dat is natuurlijk een onbijbelse voorstelling van zaken.'
- Over Sodom en Gomorra (Genesis 19) schrijf ik letterlijk op pag. 36 dat deze geschiedenis zó verbonden is met losbandigheid, dat je haar niet of nauwelijks kunt gebruiken om iets te zeggen over een homoseksuele relatie in liefde en trouw.'
- Ik beweer nergens te 'weten' dat er tussen David en Jonathan geen sprake was van seksualiteit (lees pag. 57 nauwkeuriger).
En zo kan ik wel meer noemen. Ik ontken niet dat we over homoseksualiteit van mening van verschillen. Maar waarom moet mijn boekje dan zo wég gezet worden? Heeft Martin het alleenrecht om te bepalen wat homoseksualiteit is en of dat te combineren valt met refo-zijn (wat ik, nogmaals, niet eens ben)? Het is mij een raadsel hoe hij boven zijn artikel kan zetten: 'Religie: homo zijn en het niet doen', terwijl hij óók citeert dat ik dat onderscheid zelf onhoudbaar vindt!


GERELATEERDMEER VAN MARTIN MAASSENMEEST GELEZEN VAN MARTIN MAASSEN

Religie: Homo zijn en het niet doen

Martin Maassen, in Mode & Lifestyle op 29 april 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media