Back to Top
Vrijdag 29 mei
86440 users - nu online: 949 people
86440 users - nu online: 949 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 5 min. Printervriendelijke Pagina  
Amerikaanse Hooggerechtshof doet belangrijke uitspraken over ‘homo-huwelijk’


door Xavier van Beesd in Historie & Politiek , 06 augustus 2013

This article is also available in English
lengte: 5 minuten


“De beslissingen van vandaag zijn een grote stap vooruit voor #MarriageEquality. Dankbaar voor allen die onvermoeibaar voor deze dag hebben gevochten,” twitterde de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof op 26 juni twee uitspraken had gedaan, die de gelijkstelling aan het huwelijk van gelijkgeslachtelijke partnerschappen een stuk nader brengen.

Er valt een zekere ironie achter deze reactie te ontdekken, aangezien een van de wetten waarover het hooggerechtshof zich met een vijf tegen vier meerderheid had uitgesproken, de Defence of Marriage Act (DOMA) is, die Clinton zelf op 21 september 1996 had ondertekend.

Nu bleef hem indertijd waarschijnlijk niet veel anders over, want de wet was zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat met een grote, veto-bestendige meerderheid aangenomen. In zekere zin stond hij echter ook achter de wet, want in een interview met The Advocate verklaarde de echtbreker: “Ik blijf gekant tegen het gelijkgeslachtelijke huwelijk. Ik geloof dat het huwelijk een instituut is voor de verbintenis van een man en een vrouw. Dit is mijn al lang bestaande standpunt, en dit wordt niet herzien of opnieuw overwogen.”

Een medewerker van The Gay & Lesbian Review had dan ook zeker niet ongelijk toen hij aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar grapte “dat Bill Clinton van ons hield en ons verliet, terwijl Barack Obama een beetje langer afspraakjes wilde hebben alvorens een verbintenis aan te gaan.”

Inderdaad heeft Obama’s regering het nodige voor homorechten gedaan, zoals de opheffing van het discriminerende verbod op het inreizen van mensen met hiv in de Verenigde Staten, en het schrappen van de, eveneens door Clinton tot wet verheven, politiek van “Don’t Ask, Don’t Tell” bij het Amerikaanse leger. Ook verklaarde Obama al in 2011 dat zijn regering had geconstateerd dat Sectie 3 van DOMA ongrondwettelijk is, en dat ze die weliswaar zou blijven handhaven zolang hij nog bestond, maar dat ze die niet langer in de rechtszaal zou verdedigen.


Obama: ‘Onrecht rechtgezet’

De wet ter verdediging van het huwelijk had de toorn van homo-activisten opgewekt omdat die in Sectie 3 stelde dat “het woord ‘huwelijk’ uitsluitend een wettelijke verbintenis tussen één man en één vrouw als echtpaar betekent, en het woord ‘echtgeno(o)te(e)’ uitsluitend verwijst naar een persoon van het andere geslacht die een echtgenoot of echtgenote is.”

Dit betekende dat een “homo-huwelijk,” zelfs als dat in een afzonderlijke staat wettig was gesloten, niet werd erkend voor federale doeleinden. Dit hield in dat gelijkgeslachtelijke paren geen recht hadden op onder andere verzekeringsuitkeringen voor partners van werknemers van de overheid, uitkeringen voor de overlevende van iemand die van sociale zekerheid afhankelijk was, en op gelijke behandeling bij immigratie, bankroet, of het indienen van een gezamenlijke belastingaangifte.

Ook werden gelijkgeslachtelijke partners uitgesloten van het bereik van wetten die de gezinnen van federale ambtenaren beschermen, en, bijvoorbeeld, federale wetten over gedragsnormen die van toepassing zijn voor partners van het andere geslacht.

In de beslissing over DOMA schreef rechter Anthony Kennedy voor de meerderheid ondermeer dat de wet een schending vormde van de “fundamenteel verschuldigde handelwijze en gelijke beschermingsprincipes toe te passen door de federale regering.” President Obama liet weten dat hij de uitspraak toejuicht en verklaarde: “Dit was discriminatie vastgelegd in de wet.

Het behandelde liefhebbende, toegewijde homoseksuele en lesbische paren als een afzonderlijke en mindere mensenklasse. Het Hooggerechtshof heeft dat onrecht rechtgezet, en ons land is daardoor beter geworden. We zijn een volk dat heeft verklaard dat we allemaal gelijkwaardig zijn geschapen – en de liefde die we tegenover elkaar uitspreken moet eveneens gelijkwaardig zijn.

Deze uitspraak is een overwinning voor paren die lang hebben gevochten voor gelijke behandeling onder de wet; voor kinderen die het huwelijk van hun ouders nu, terecht, als wettig beschouwd zullen zien; voor gezinnen die, ten lange leste, het respect en de bescherming zullen krijgen, die ze verdienen; en voor vrienden en medestanders die niets meer verlangden dan te zien dat degenen van wie ze houden eerlijk worden behandeld en die hard hebben gewerkt om hun natie ervan te overtuigen ten goede te veranderen.”


‘Wil je met me trouwen?’

Het gelijkgeslachtelijke huwelijk heeft altijd een zekere aantrekkingskracht uitgeoefend op bepaalde segmenten van de homopopulatie. Zo berichtte een verslaggever van de New York Times al in 1967 dat hij een aantal homo’s het onderwerp ter sprake had horen brengen en dat hij vermoedde dat dit “hoog bij de hoop van afwijkend geaarden” stond.

Pas in de jaren tachtig werd het echter serieus op de agenda gezet omdat, vaak vijandig gestemde, familie van aids-slachtoffers bij partners bezittingen opeisten die in vele gevallen gezamenlijk waren aangeschaft en daartegen juridisch amper iets viel te ondernemen.

Hoewel het “homo-huwelijk” in de meeste Amerikaanse staten nog steeds niet bestaat en ze het ook niet erkennen, zelfs als het elders in de Verenigde Staten wettig is gesloten, is het gelegaliseerd in Connecticut, Delaware, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New York, Rode Island, Vermont, Washington, het District of Columbia, bij vijf Indiaanse stammen en, sinds 26 juli, Californië, terwijl een aantal andere staten het erkennen.

Dat het gelijkgeslachtelijke huwelijk in Californië weer mogelijk is, is een gevolg van het feit dat het Hooggerechtshof op 26 juni ook Proposition 8 ongrondwettelijk verklaarde. Een “proposition” is een in Californië bestaande mogelijkheid een wetsontwerp - dat door zowel een wetgever als door individuele personen ingediend kan worden - in de vorm van een referendum direct aan de stemgerechtigden voor te leggen.

Proposition 8 was in november 2008 door tegenstanders van het gelijkgeslachtelijke huwelijk ingediend nadat het Hooggerechtshof van Californië had beslist dat ook gelijkgeslachtelijke paren het recht hebben te trouwen. Door middel van Proposition 8, dat met een zeer krappe meerderheid werd aangenomen, werd aan de Californische grondwet toegevoegd dat “uitsluitend het huwelijk tussen een man en een vrouw in Californië geldig is of wordt erkend.”

Tot de mensen die juridische stappen tegen deze wetswijziging ondernamen, behoorden Paul Katami en Jeff Zarrillo, die meteen na de uitspraak van het federale Hooggerechtshof hun ambtelijke huwelijkstoestemming aanvroegen.

Op 29 juni waren ze in Los Angeles, na ruim vier jaar, het eerste homopaar dat weer in de echt verbonden werd. Meteen nadat het Hooggerechtshof zijn uitspraak had gedaan deed Katami voor de ogen van de pers een huwelijksaanzoek en verklaarde: “We zijn Amerikaan en we laten ons niet als tweederangs burgers behandelen. We willen gewoon trouwen omdat dat de natuurlijke volgende stap in onze relatie is... Vandaag is dus een goede dag. Het is de dag dat ik eindelijk naar de man van wie ik houd kan kijken en eindelijk zeggen: wil je met me trouwen?”
[foto bijschrift]
Paul Katami en Jeff Zarrillo op de dag van hun huwelijk / Paul Katami and Jeff Zarrillo on their wedding day
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN XAVIER VAN BEESDMEEST GELEZEN VAN XAVIER VAN BEESD

Amerikaanse Hooggerechtshof doet belangrijke uitspraken over ‘homo-huwelijk’

Xavier van Beesd, in Historie & Politiek op 11 augustus 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media