Back to Top
Donderdag 21 Feb
86260 users - nu online: 1502 people
86260 users - nu online: 1502 people login
VAN ONZE EDITORS
Printervriendelijke Pagina  
Hiv-resistentie neemt toe in ontwikkelingslanden


door Redaktie in Health & Body , 06 september 2012


Aids Fonds pleit voor een uitgebreidere monitoring. Steeds meer mensen in ontwikkelingslanden, vooral in Oost-Afrika, worden geïnfecteerd met een hiv-virus dat resistent is tegen een of meerdere hiv-remmers. Dat blijkt uit de evaluatie van LAASER, een groot resistentieproject dat in 2006 van start ging. Het Aids Fonds pleit ervoor dat mensen met hiv in arme landen tijdens hun behandeling standaard getest worden op de hoeveelheid virusdeeltjes in hun bloed. Immers, om resistentie te voorkomen moet de hoeveelheid virus zo klein mogelijk blijven.

Hiv-resistentie neemt toe in ontwikkelingslanden

Daarnaast moeten artsen, als ze een vermoeden hebben van resistentie bij een patiënt – net als in het Westen - kunnen beschikken over resistentietesten. Overheden zullen hier geld voor vrij moeten maken, zeggen de aidsorganisaties. Als hier nu in geïnvesteerd wordt, dan zullen straks enorme besparingen worden gemaakt.

Resistentie

Hiv is een zeer veranderlijk virus. Als het zich vermenigvuldigt kunnen veranderingen ontstaan waardoor hiv-remmers geen vat meer hebben op het virus. Dit heet resistentie. Om te voorkomen dat de hiv-patiënt aids krijgt, moet hij of zij overschakelen naar medicijnen waar het virus nog wel gevoelig voor is. Door goede medische voorzieningen is in Nederland de ontwikkeling van resistent virus beperkt en één van de laagste van Europa.

LAASER

In 2006 kreeg het Aids Fonds tien miljoen euro van het Ministerie van Buitenlandse zaken om samen met onder andere PharmAccess en TREAT Asia resistentie in Afrika en Azië in kaart te brengen en medisch personeel daar op te leiden. Daarnaast hebben het Aids Fonds en the American Foundation for AIDS Research elk miljoenen in het programma geïnvesteerd. Dit programma kreeg de naam LAASER (Linking African and Asian Societies for an Enhanced Response to HIV/AIDS). Het programma heeft tal van publicaties, onder andere in the Lancet, opgeleverd en de komende jaren worden er nog meer resultaten verwacht.

Toename resistentie in arme landen

In Azië wordt op dit moment 6% van de mensen geïnfecteerd met een resistent virus. In sommige steden in Oeganda ligt dit percentage rond de 12 procent. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat Oeganda een van de eerste ontwikkelingslanden was waar op grote schaal begonnen is met het verstrekken van hiv-remmers. Er wordt daarom voor de komende jaren een verdere groei van resistentie in arme landen verwacht. Meer en meer patiënten zullen moeten overstappen naar duurdere medicatie, als deze al beschikbaar is.

Viral load bepalingen en resistentietesten nodig

Met name in Afrika worden patiënten bij hun hiv-behandeling niet gecontroleerd op de hoeveelheid virusdeeltjes die ze in hun bloed hebben. Terwijl dit wel een belangrijke indicator is voor het succes van de behandeling. Zolang er geen virus in het bloed aangetoond wordt, is er sprake van succesvolle behandeling. Echter, als het virus - ondanks de medicatie – toeneemt en wel meetbaar wordt kan dit wijzen op resistentie. Dit kan alleen worden vastgesteld met een resistentietest.

Onnodig switchen van medicijnen

Resistentietesten in arme landen voorkomen niet alleen dat mensen te lang door blijven lopen met resistent virus, maar voorkomen ook dat artsen onnodig van medicatie wisselen. Bij de helft van de patiënten die in Afrika switchten naar duurdere medicatie, bleek achteraf dat er helemaal geen sprake was van resistentie.

Nu investeren, voor een grote besparing straks!

Het Aids Fonds en haar partners willen dat overheden bij hun hiv-behandelprogramma’s 0,5% tot 1% reserveren voor het monitoren van resistentie en het succes van de behandeling. Het is een relatief kleine investering, waar straks grote besparingen mee kunnen worden gemaakt, zeggen de organisaties. Onnodige medicijnwisselingen worden zo voorkomen. En mocht een wisseling op grond van resistentie nodig zijn, dan zijn artsen er op tijd bij, waardoor de patiënt niet verder ziek wordt en verspreiding van resistent virus wordt voorkomen. 


GERELATEERDMEER VAN REDAKTIE

Hiv-resistentie neemt toe in ontwikkelingslanden

Redaktie, in Health & Body op 12 september 2019
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp


Rubrieken:
In het nieuwste nummer, Gay News 331, maart 2019


Meer uit Health & Body
Meer uit nummer 252
Meer van Redaktie

Filmhuis Den Haag


Regelmatig gay-specifieke voorstellingen

meer info |visit


NCADAM


regular safe sex parties

meer info |visitbottom image
Entire © & ® 1995/2019 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2019 Gay News ®, GIP/ St. G Media