Back to Top
Dinsdag 26 maart
86276 users - nu online: 1259 people
86276 users - nu online: 1259 people login
VAN ONZE EDITORS
Printervriendelijke Pagina  
Stichting HIV Monitoring: jaarlijkse toename nieuwe HIV-diagnoses zet niet door


door Redaktie in Health & Body , 20 juli 2012

This article is also available in English


De Stichting HIV Monitoring (SHM) meldt in haar Monitoring Report 2011 dat de jaarlijkse toename van nieuwe HIV-diagnoses bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) in 2009 en 2010 niet doorzet.

Sinds 1998 nam het jaarlijks aantal nieuwe geregistreerde diagnoses bij MSM steeds toe tot iets boven de 800 in 2008. Voor 2009 en 2010 zullen naar schatting 750 nieuwe diagnoses onder MSM worden geregistreerd.

Geen verdere toename van nieuwe diagnoses

Het merendeel van de nieuw gediagnosticeerde HIV-infecties in Nederland wordt gevonden bij MSM. Cijfers over nieuwe diagnoses bij MSM zijn een sterke indicatie voor het verloop van de HIV-epidemie in Nederland. Op basis van het aantal geregistreerde nieuwe diagnoses schatte de SHM vorig jaar het aantal nieuwe HIV-infecties onder MSM in 2008 op bijna 850, vergelijkbaar met de piek van de HIV-epidemie in het begin van de jaren tachtig.

Dit jaar rapporteert de SHM geen verdere stijging van het jaarlijkse aantal nieuwe HIV-diagnoses onder MSM en schat dat in 2009 en 2010 het aantal zal uitkomen op ongeveer 750 per jaar. Het jaarlijkse aantal geregistreerde nieuwe diagnoses bij heteroseksuelen blijft rond de 300.

Risicogedrag

Resultaten uit de Schorer Monitor 2011, het jaarlijkse onderzoek over gezondheid, welzijn en seksualiteit onder MSM, wijzen in dezelfde richting. Schorer rapporteert dat er een stabilisatie optreedt in seksueel risicogedrag: 36% van de MSM in 2011 had in de afgelopen 6 maanden onbeschermde anale seks. Dit is ongeveer evenveel als in 2010, terwijl in voorgaande jaren het percentage juist gestaag toenam.

Verbetering in testgedrag

Ook lijkt er onder MSM sprake te zijn van een verbetering in testgedrag. Volgens Schorer is in 2011 het percentage MSM dat ooit getest is op HIV toegenomen tot 78%. MSM beneden de 26 jaar blijken vaker recent op HIV getest dan ouderen, waardoor ze vroeger in het beloop van hun infectie worden gediagnosticeerd. SHM rapporteert dat bij bijna de helft van de jongeren die positief getest worden, er sprake is van een recente HIV-infectie, terwijl dit bij slechts een kwart van de 55-plussers het geval is.

Verbetering in testgedrag betekent dat in een eerder stadium van de infectie kan worden gestart met behandeling. Effectieve behandeling draagt substantieel bij aan het beperken van de verspreiding van HIV.

Frank de Wolf, Directeur van Stichting HIV Monitoring, merkt op: “Dit is positief nieuws. Het lijkt erop dat succes wordt geboekt met het testen en behandelen. Maar, HIV is een levenslange infectie en ieder jaar zijn er nieuwe infecties bij een groot aantal mensen. Je kunt nog niet zeggen dat de epidemie onder controle is. Het blijft een fragiele balans. Iets meer risicogedrag of een verslapping in het testgedrag kan deze balans gemakkelijk verstoren, net als de verspreiding van resistent virus.”Resistentie tegen anti-HIV medicijnen reden tot zorg


Circa 10% van de patiënten heeft HIV dat resistent is tegen minstens één anti-HIV medicijn. Waarschijnlijk is deze schatting te laag, omdat er niet altijd op resistentie wordt getest. Resistentie tegen medicijnen heeft twee gevolgen: 1) behandeling wordt moeilijker omdat het aantal anti-HIV combinaties beperkt is en 2) het verloop van de HIV-epidemie kan veranderen als meer mensen geïnfecteerd raken met resistent HIV. SHM blijft de ontwikkelingen bij resistentie tegen anti-HIV medicijnen en het effect ervan op het verloop van de epidemie in Nederland nauw volgen. 


GERELATEERDMEER VAN REDAKTIE

Stichting HIV Monitoring: jaarlijkse toename nieuwe HIV-diagnoses zet niet door

Redaktie, in Health & Body op 26 juli 2019
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp


Rubrieken:
In het nieuwste nummer, Gay News 332, april 2019


Pride.Amsterdam
27 juli- 4 augustus, 2019Meer uit Health & Body
Meer uit nummer 250
Meer van Redaktie

Black Body


Fetish wear for men

meer info |visit


A. van Ostade Bed & Breakfast


Rooms with all the comfort you may need.

meer info |visitbottom image
Entire © & ® 1995/2019 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2019 Gay News ®, GIP/ St. G Media