Back to Top
Vrijdag 05 juni
86442 users - nu online: 989 people
86442 users - nu online: 989 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 5 min. Printervriendelijke Pagina  
Sanctuarium artis elisarion - Moois in Minusio


door Marita Keilson-Lauritz in Reizen en weekendtrips , 24 december 2011

This article is also available in English
lengte: 5 minuten


Minusio – waar ligt dat toch? Niet in Italië, maar wel dicht er tegen aan, aan de Lago Maggiore in het Italiaans sprekende gedeelte van Zwitserland. Wat valt er te zien? Op dit moment een hoogst opmerkelijke tentoonstelling over twee Duitstalige homo’s (toch? ja, ik denk van wel, ook al zouden ze zelf de term verfoeid hebben), Elisàr von Kupffer (1872-1942) en Eduard von Mayer (1873-1960), die er tijdens de Eerste Wereldoorlog waren neergestreken en er in de jaren twintig en dertig een curieus bouwwerk hebben laten neerzetten, half tempel, half villa, half expositieruimte voor de schilderijen van Elisàr alias “Elisarion,” die overigens nogal nauw verbonden was aan de vroege homobeweging.

In de jaren zeventig raakte het gebouw in Minusio enigszins in verval en kwam in bezit van de Gemeente Minusio, die het - jammer genoeg! - van al het curieuze binnenwerk ontdeed en er een keurig gewit cultureel centrum in vestigde.
Dit centrum nu, het Centro culturale e museo “Elisarion,” viert dezer dagen zijn dertigste verjaardag – met een prachtige tentoonstelling over het vergeten of verdrongen verleden: L’Elisarion e le sue origini: I chiaro mondo di Elisàr von Kupffer e di Eduard von Mayer. Getoond wordt een groot aantal van Kupffer’s schilderijen, meestal geheel of half naakte jongens, jonge mannen, “araphroditen” (dat was de term, die Kupffer ervoor had verzonnen) – of noem ze zoals je wilt.


Verder zijn er een heleboel foto’s te zien, keurig gerestaureerd met steun van een Zwitserse stichting die zich met het behoud van oud fotomateriaal bezighoudt: foto’s van de oorspronkelijke toestand van het huis, met name van de inrichting van het woongedeelte en de sacrale ruimtes (om die maar zo te noemen) en van de prachtige tuin met een heleboel zuilen en pavilionnetjes, waarvan helaas buiten weinig meer over is, maar ook prachtige en soms aandoenlijke foto’s van de meestal Italiaanse modellen.

Gedeelte van de reproductie van ‘Il chiaro mondo’


Il Chiaro Mondo

Het kernstuk van het huis was ooit een reusachtig panorama-schilderij Die Klarwelt der Seligen oftewel Il chiaro mondo, dat bij de renovatie in de jaren zeventig op het nippertje van de vernieling is gered door de kunsthistoricus Harald Szeemann, die het uiteindelijk onderdak gaf in een soort houten schuur op de Monte Verità (zoek die maar op op het internet of lees het totaal on-homosuele maar verder informatieve boek Ascona uit de reisboeken-serie van uitgeverij Bas Lubberhuizen).

Hier leidt het, ernstig aan restauratie toe, tot op heden een nogal armoedig bestaan.
Op dit schilderij, haast zevenentwintig meter lang en drieëneenhalve meter hoog, zijn vierentachtig bijna naakte efeben (of hoe je ze wilt noemen, zie boven) te zien, in een arcadisch landschap, dat van links naar rechts de vier jaargetijden doorloopt.

Zelfportret van Elisàr von Kupffer als Sint Sebastiaan

Daarvoor wordt gedanst, omhelst, opgetild en neergevleid en potsierlijk-sierlijke flagellatie bedreven, dat het een lust voor het oog is.
Nee, nee, deze vierentachtig naakten mochten het huis niet meer in! Het kon ook niet. De Gemeente wilde het niet.

En toen drie jaar geleden de Stichting Pro Elisarion werd opgericht om de nalatenschap van de twee oorspronkelijke bewoners te beheren, was één ding duidelijk: dit schilderij aan zijn oorspronkelijke plaats terug te brengen, te weten in de van bovenlicht voorziene ruimte op een verhoging, waar tegenwoordig concerten en vergaderingen plaats hebben, dat was iets wat nooit en te nimmer kon lukken.

En toch zijn ze er weer, de vierentachtig naakten, op hun oorspronkelijke plek, in de rotonde met bovenlicht. En iedereen vindt het prachtig, zelfs de Gemeente Minusio.

En zo is dus vooral ook dit mammoet-schilderij weer op zijn vertrouwde plek te bewonderen, tenminste zolang deze tentoonstelling duurt.

Elisàr von Kupffer, ‘Alla spiaggia’ (Aan het strand)

Te danken is al dit aan onder anderen de kunsthistoricus Fabio Ricci, die in zijn proefschrift Ritter, Tod & Eros. Die Kunst Elisàr von Kupffers (2007) het denken en doen van Kupffer en Mayer in een historische context heeft geplaatst, maar ook aan het initiatief van de genoemde Stichting Pro Elisarion (zie www.elisarion.ch). Vooral moet echter ook de onvermoeibare inzet worden geprezen van een van de leden van deze stichting, de voormalige directeur van het filmfestival van Locarno, David Steiff en met name van zijn werkelijk wonderen verrichtende diplomatische vaardigheden.

De realisatie van de nu tentoongestelde kopie (want het mammoet-schilderij hangt er in een fantastische kopie, op origineel formaat, dat wel), is onder andere te danken aan een Zwitserse firma, die er een speciaal procédé voor heeft ingezet en op haar website vol trots dit project laat zien (http://www.stutzimage.ch/web/site/de/aktuelles-projekt.php?id=26) en aan de onvermoeibare daadkracht van Claudio Berger, meer dan uitsluitend de curator van het Elisarion dat althans tijdelijk weer iets van zijn oude bestemming en charme terug heeft gekregen.


Twee fragmenten uit het enorme schilderij ‘Il chiaro mondo’Het mooiste misschien van dit alles is het plezier dat de tot nu toe zo afwijzende Gemeente Minusio aan al dit blijkt te beleven. Zij is toegetreden tot Pro Elisarion en lijkt met gepaste trots te laten zien, wat decennia’s lang een verborgen en weggemoffeld bestaan heeft geleid.
Op dus naar Minusio.

Bij de tentoonstelling verscheen de gelijknamige publicatie L’Elisarion e le sue origini: Il chiaro mondo di Elisàr von Kupffer e di Eduard von Mayer met bijdragen van Fabio Ricci en Lukas Piccolin. Deze artikelen zijn zowel in het Duits als het Italiaans opgenomen.

Het boek bevat verder een groot aantal illustraties, zowel in zwart-wit als kleur, inclusief een uitklapbare reproductie van de gehele Die Klarwelt der Seligen. De omvang van het boek bedraagt 96 pagina’s; ISBN 9788890015977.

Centro culturale e museo “Elisarion”, Via Rinaldo Simen 3, CH - 6648 Minusio, Zwitserland. Tel. 004191-7436671, e-mail: centro.elisarion@minusio.ch.
Te zien van 17 september t/m 11 december 2011 en van 30 maart t/m 29 april 2012. Geopend: dinsdag 14:00-17:00, vrijdag, zaterdag en zondag 15:00-19:00. Let op: gesloten op 20 november en 4 december.

Dr. Marita Keilson-Lauritz bezorgde in 1995 in de Bibliothek rosa Winkel van uitgeverij Männerschwarm te Hamburg een nog steeds leverbare herdruk van Elisarion von Kupffer’s Lieblingminne und Freundesliebe in der Weltliteratur: Eine Sammlung mit einer ethisch-politischen Einleitung uit 1900, de allereerste “moderne” bloemlezing uit homo-erotische literatuur ter wereld.Historische foto van het Sanctuarium Artis Elisarion
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN MARITA KEILSON-LAURITZMEEST GELEZEN VAN MARITA KEILSON-LAURITZ

Sanctuarium artis elisarion - Moois in Minusio

Marita Keilson-Lauritz, in Reizen en weekendtrips op 26 december 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media