Back to Top
Zondag 07 juni
86442 users - nu online: 1001 people
86442 users - nu online: 1001 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:

Historie & Politiek

Op woensdag 2 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Hoe belangrijk is de homostem voor de provincie dit jaar? Gert Hekma sprak voor Gay News met Meino Schraal, de tweede persoon op de lijst van het CDA en uitgesproken homo.

Meino heeft een interessante levensloop. Geboren in 1974 in het Perzische Isfahan en te vondeling gelegd op de drempel van een weeshuis werd hij in 1975 geadopteerd door een Nederlandse familie uit Urk.


door Gert Hekma - 15 maart 2011

lengte: 6 min. Printervriendelijke Pagina  
Interview met CDA-politicus Meino Schraal


This article is also available in English
lengte: 6 minuten


Van een islamitische wereld waar toen nog een seculiere Sjah regeerde naar het gereformeerde vissersdorp was een geweldige sprong, waar hijzelf vanzelfsprekend niks van merkte. In het oerconservatieve dorp werd hij zelf Nederlands-hervormd, ongeveer het liberaalst denkbare voor gereformeerd Urk. Al vanaf de eerste klas van de middelbare school maakte hij intiem kennis met de plaatselijke jongens. Met een drietal had hij langdurige seksuele contacten zolang hij nog op Urk woonde. Slechts een van hen kwam later ook openlijk uit de kast. De jongens hadden geen seksuele voorlichting gehad, maar volgden “hun gevoel.” Voor een 13-jarige had Meino in het oerprotestantse Urk een opmerkelijke seksuele leerschool.

Op zijn vijftiende werd hij lid van het lokale CDJA en leidde hij de werkgroep toerisme. Voor de plaatselijke VVV maakte hij zich in de landelijke media sterk voor Urk als toeristische bestemming. Pas later ontdekte hij dat zijn beide interesses verband hielden. Urk, in 1930 nog een eiland, was toen een Nederlands Capri waar kunstenaars als Jef Last en Willem Arondéus heengingen en achter de plaatselijke vissersjongens aanzaten.

Tegenwoordig heeft Urk meer bekendheid vanwege alcohol- en hard drugsgebruik dan om homo-
experimenten en is het geen gay Mekka meer.

Arondéus gaf in de Tweede Wereldoorlog mede leiding aan de overval op het Amsterdamse bevolkingsregister en werd na de arrestatie van zijn verzetsgroep door de Duitsers geëxecuteerd. Meino bewondert hem als oorlogsheld en vatte met collega-politicus Klaas Breunissen het plan op voor de nu jaarlijkse Arondéus-lezing van de provincie Noord-Holland – genoemd naar de aanbidder van Urkse vissersjongens. Deze rede heeft als thema vrijheid en grondrechten en wordt gehouden aan de vooravond van 4/5 mei. Zij is tevens bedoeld als herinnering aan deze homoseksuele verzetsheld die in de vergetelheid was geraakt.

In 2005 gaf Arondéus-biograaf Rudi van Dantzig de eerste lezing in de Statenzaal van Noord-Holland. Daar hangt het grootste kunstwerk van Arondéus, een serie van negen wandtapijten. In 2011 zal Thomas von der Dunk de rede houden.

Willem Arondéus voor hotel "De Verwachting" aan de Westhaven, Urk. (Pinksteren jini 1927)


Individuele ontplooiing

Op zijn twintigste ging Meino geschiedenis studeren aan de VU en maakte hij kennis met het Amsterdamse homoleven. Hij werd medewerker van CDA-kamerleden Maria van der Hoeven, Coskun Cörüz en Hubert Bruls. In 2003 kwam hij voor het CDA in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij koos voor het CDA vanwege de nadruk op samen leven en op individuele ontplooiing in relatie met de medemens. De partij kent een groot belang toe aan maatschappelijke organisaties, inclusief homoseksuele, terwijl naar zijn zeggen de PvdA eerder vertrouwt op bureaucratie en de VVD op vrije markt.

Meino bekent diep in zijn hart rechts te zijn en heeft daarom een sterke voorkeur voor het huidige kabinet. De groep rond Wilders beziet hij met gemengde gevoelens omdat ze misschien sociaal-cultureel rechts is maar sociaal-economisch weer te links naar zijn smaak.

In het provinciale beleid maakte Meino zich de afgelopen jaren sterk voor “zorg en welzijn,” het kader waarbinnen homo-emancipatie wordt ontwikkeld. De provincie steunde allerlei initiatieven zoals een “respect estafette” in het onderwijs en de het project “blozende provincie,” dat de nadruk legde op netwerken tussen homo-organisaties onderling en met andere instellingen zoals politie en onderwijs. Het intussen opgeheven PRIMO (Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling) met drijvende kracht Pim Ligtvoet droeg zorg voor de uitvoering van het beleid.

De provincie speelt een faciliterende rol zodat het de vraag is of het homoballetje in de toekomst zonder verdere steun en expertise blijft rollen. Ook is de functie bij zorg en welzijn grotendeels overgegaan naar de gemeentes zodat de provincie alleen een rol speelt bij kennisontwikkeling en bevordering van overleg en samenwerking tussen gemeentes.

Persoonlijke betrokkenheid

Het kleinschalige provinciale homobeleid zou er nooit geweest zijn, aldus Meino, als niet individuele Statenleden zich ervoor hadden ingezet. Partijprogramma’s vindt hij prachtig, maar het gaat toch vooral om de persoonlijke betrokkenheid. De mooiste beloftes worden vaak om allerlei redenen niet waargemaakt, zoals vanwege coalitiebelangen. In de afgelopen jaren zetten Klaas Breunissen van Groen Links en Louise Smits van de SP zich met hem in voor homozaken, maar beide collega’s zijn niet herkiesbaar. Meino heeft geen nieuwe openlijke homo- of lesbokandidaten op enige lijst gezien behalve Petra Hoogerwerf bij D66, bekend uit de Amsterdamse gemeenteraad als verdedigster van homo- en lesbobelangen. Overigens staat Servaz van Berkum op een vierde, verkiesbare plaats bij Groen Links. Hij maakte zich bij de Jong Socialisten sterk voor internationale gay rights.


Meino zelf wil zich nog vier jaar actief inzetten voor de provinciale homozaak. Jeugd- en ouderenzorg blijven de komende vier jaren een taak voor de provincies en daar ligt een belangrijk speerpunt voor homo-emancipatie.

Afgelopen november ging ROTS (Roze Ouderen Telefoon voor Senioren; 023-5299897 en rozeouderen@sbo-nh.nl) van start – een initiatief waarvan meer gebruik gemaakt zou kunnen worden. Juist de jeugdzorg verdient vanwege alle negatieve geluiden uit het onderwijsveld een extra investering. De Provinciale Staten van Noord-Holland verdienen zeker een blijvend en mogelijk sterker roze tintje, vooral voor de jeugdzorg en ook voor het gebied boven het Noordzeekanaal dat vrijwel geen publiek homoleven kent – leeggezogen door Amsterdam.

Er is nog een andere reden om in maart te gaan stemmen. Krijgt de coalitie van CDA en VVD die met gedoogsteun van Wilders regeert genoeg stemmen voor een meerderheid in de Eerste Kamer - die immers weer uit de Provinciale Staten gekozen wordt? Als het kabinet en de gedoogpartij in de Senaat geen meerderheid krijgen, wordt regeren een stuk lastiger voor Rutte.

Meino heeft indertijd vol overtuiging voor samenwerking met de PVV gekozen omdat zijn hart rechts zit. Of Wilders al zijn aardige woorden over homo’s in concreet beleid om wil zetten, daar twijfelt Meino aan. Er zit geen enkele homo en lesbo namens de PVV in de Tweede Kamer – dus die persoonlijke inzet die Meino belangrijk vindt, ziet hij daar niet.

Koploper

Wel ziet hij die betrokkenheid bij zijn eigen CDA die twee openlijke homoseksuele Kamerleden heeft (bijna tien procent van het totaal; Ger Koopmans en Gerda Verburg). En het CDA heeft twee bewindspersonen die zich hebben ingezet voor homobeleid. Maxime Verhagen deed er meer voor toen hij minister van Buitenlandse Zaken was dan VVD-er Uri Rosenthal in het huidige kabinet. Dat Marja van Bijsterveldt geen bezwaar heeft tegen de “enkele-feit-constructie” deert Meino niet zo.

Vooral symboolpolitiek, vindt hij, en hij zou als CDA-homo toch geen les willen geven op een Reformatorische school – daar hoort hij niet. Hij verwacht juist veel van Van Bijsterveldt op homogebied. Er is nog geen nota maar het kabinet heeft acceptatie van homoseksualiteit op de agenda gezet.

Voor de Eerste Kamer zal hij vanzelfsprekend stemmen voor een CDA-senator. Het is verrassend om te zien hoe het CDA van een partij die vroeger het minst homovriendelijk was, nu bijna koploper is geworden op homoterrein.

Zelf werd hij door de partijleden van de zesde naar de tweede plaats als kandidaat op de verkiezingslijst omhoog geschoven. Maar afschaffen van het bijzonder onderwijs – waarbinnen reformatorische en islamitische scholen een bron van verzet zijn tegen homo-acceptatie - gaat hem een brug te ver. Wel wil hij meer aandacht voor homo/seksualiteit in lessen op alle scholen en door voorlichting van buiten. Maar daar heeft de provincie weinig over te zeggen.

Meino wil vooral een oproep doen aan homo’s en lesbo’s om op openlijk homoseksuele kandidaten te stemmen in maart. De roze stem is nog steeds belangrijk en hij zelf wil daar op zijn manier uiting aan geven.
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN GERT HEKMAMEEST GELEZEN VAN GERT HEKMA

Interview met CDA-politicus Meino Schraal

Gert Hekma, in Historie & Politiek op 17 maart 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
TOP STORIES

MEEST GELEZEN (6 mnd)IN HISTORIE & POLITIEKIN NUMMER 234


bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media