Back to Top
Vrijdag 29 mei
86440 users - nu online: 933 people
86440 users - nu online: 933 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 10 min. Printervriendelijke Pagina  
China 2008 - China een langzaam wakker wordende wereldmacht


door Ron Meijer in Reizen en weekendtrips , 27 mei 2008
lengte: 10 minuten


Indrukwekkend, inspirerend, bijzonder… dit is allemaal van toepassing op het land waar de 29e Olympische Zomerspelen gehouden worden: China. Samen met de spanning, sensatie en emoties die het grootste evenement ter wereld met zich mee brengt, worden deze Olympische Spelen een unieke ervaring! Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de Olympische Spelen China aandoen en de Chinezen zijn dan ook met recht trots dat zij de Spelen mogen organiseren. Van 8 tot 24 augustus 2008 zullen duizenden sporters strijden om medailles en eeuwige roem in Beijing en in de gaststeden Hong Kong, Qingdao, Shanghai, Qinhuangdao, Tianjin en Shenyang.

Als je China wilt bezoeken dan is 2008 de gelegenheid bij uitstek

Dit jaar van de Olympische Zomerspelen in China geeft je de gelegenheid te kiezen uit een overdaad aan reismogelijkheden die anders beperkter zullen zijn. Tevens gaat natuurlijk ook op dat als er veel aanbod is de prijzen zullen dalen. Anno 2008 kunnen we niet meer om China heen en is het DE gelegenheid dit schitterende land met zijn oer oude cultuur met een bezoek te vereren, want het is er dit jaar allemaal. Sport, cultuur en gaylive.


Algemeen

In China woont ongeveer 1/5 deel van de totale wereldbevolking. De Chinezen hebben een rijke historie. Ze vormden een van de eerste beschavingen ter wereld. Tegenwoordig kent het land een grote economische groei. Veel landen zien in China een belangrijke handelspartner.

Waar komt de naam China vandaan?

Het woord China komt van de oprichter van de Qin-dynastie: Qin Shi Huangdi. Hij wist het land te verenigen en hij wordt gezien als de eerste officiële keizer van China Hij is degene die een begin maakte met de Chinese muur. Zijn graf is wereldberoemd door het terracottaleger dat zijn stoffelijk overschot flankeert in zijn onsterfelijkheid. Het uiteindelijke woord China zoals wij dat nu kennen wordt tijdens de Chinees-Japanse oorlogen (1937-1945) geïntroduceerd door de Japanners als scheldwoord: “Shina” voor China.Geografie

China grenst aan: Afghanistan, Bhutan, Birma, India, Kazakstan, Noord-Korea, Kirgizstan, Laos, Mongolië, Nepal, Pakistan, Rusland, Tajikistan en Vietnam. De hoofdstad ligt in het noordoosten van het land en heet Beijing (Peking).

Sjanghai is met zijn 16 miljoen inwoners (net zoveel als het totale inwoneraantal van Nederland) de grootste stad. China heeft een oppervlakte van ongeveer 9,6 miljoen vierkante kilometer. Dat is bijna 228 keer zo groot als Nederland.


Cultuur/ inwoners van China

China is één van de eerste beschavingen die onze wereld kent. Er leven ruim 1.3 miljard mensen in China. Dat is ongeveer 20% van de totale wereldbevolking. Dit is ook dé reden waarom de Chinese regering in de jaren ‘70 een geboortebeperking heeft ingevoerd. Deze beperking houdt in dat Chinezen in de stad maar één kind mogen hebben en op het platteland maar twee. China bestaat uit 52 verschillende bevolkingsgroepen.De Han-Chinezen vormen met 92% de grootste bevolkingsgroep en wonen in het noorden van China. Zij spreken Mandarijn. De andere 8% wonen in het zuiden en onderscheiden zich door verschillende dialecten, waarvan het Kantonees de bekendste is. In China is er vrijheid van godsdienst. Het land kent vijf officieel door de staat erkende godsdiensten: taoïsme, boeddhisme, katholicisme, protestantisme en de islam.


De Politiek van China

China wordt in de wereldgeschiedenis gezien als een groot verenigd land en een pioneer op het gebied van de wetenschap en kunst. In de 19e en 20e eeuw krijgt China veel te verduren door het oprukkende westerse kolonialisme. Na de Tweede Wereldoorlog vervalt het land in een burgeroorlog tussen communisten en de Kwomintang (KMT). De KMT is gebaseerd op socialisme, democratie en republicanisme. De communisten winnen en hierna sticht Mao Zedong een communistische staat. De KMT ontvlucht het vasteland naar het huidige Taiwan, een eiland voor de Chinese kust.


Economie

China heeft een vrije markteconomie. Dat wil zeggen een economisch systeem dat werkt volgens de wetten van vraag en aanbod. China heeft een jaarlijkse economische groei van ongeveer 9 procent. De landbouw is de belangrijkste sector. China is het grootste rijst- en tarweproducerend land ter wereld.

Daarnaast is China op het gebied van mineraalwinning een grote speler op de wereldmarkt. Zo is China de grootste steenkoolproducent van de wereld. De economische hoofdsteden zijn Sjanghai en Hong Kong.

Hong Kong’s economie heeft als grootste drijfveer het bankwezen en de dienstensector, terwijl Sjanghai meer gericht is op productie en technologie.

China in de toekomst

China is booming business voor buitenlandse investeerders. Lage lonen, grote binnenlandse markt, goede transportmogelijkheden en kennis maken het interessant voor veel bedrijven om zaken met China te doen. Toch is er een keerzijde van de medaille. Door de grote economische groei kent China een grote milieuvervuiling. Als China wil blijven concurreren in de wereldeconomie, moet de regering flink investeren in hun milieupolitiek.Homosexsualiteit in China

Wanneer we het hebben over tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit in het oude China, moeten we een gedegen onderscheid maken tussen homoseksuele gedragingen en – zoals we het nu zouden noemen – de homoseksuele levensstijl.

Toen de eerste Jezuïtische missionarissen enkele eeuwen geleden in China aankwamen, stelden zij geschokt vast dat ‘sodomie’ een zeer wijdverbreide gewoonte was in het keizerrijk, en erger nog: niemand maakte zich er druk over.

Anders dan bijvoorbeeld in de christelijke leer, werd homoseksueel gedrag in het oude China niet gezien als zondig of moreel verwerpelijk. Maar...van een homoseksuele levensstijl kon echter geen sprake zijn, gezien het Confucianistische beginsel van kinderlijke piëteit. Er heerste kort gezegd een relatief verdraagzaam klimaat waarin het niet zo veel uitmaakte wanneer iemand een homoseksuele
voorkeur had, zolang je maar trouwde en kinderen kreeg.

Homoseksualiteit en communisme

Halverwege de twintigste eeuw kwam er met de invoering van de nieuwe staatsideologie, het communisme, een einde aan deze verdraagzaamheid. De leiders van de nieuwe Volksrepubliek, onder aanleiding van Mao Zedong, lanceerden een niet aflatende stroom van campagnes om af te rekenen met de verdorvenheden uit het ‘feodale tijdperk’, met als doel om iedereen in China te doordringen van de nieuwe leer. In dit nieuwe normen- en waardenpakket was geen plaats voor frivoliteiten, alles en iedereen diende enkel bij te dragen aan de verwezenlijking van de com- munistische heilstaat. Het dieptepunt van dit normatieve hervormingsbeleid werd bereikt tijdens de Culturele Revolutie.

Homoseksualiteit, prostitutie, overspel en erotiek werden gezien als feodale overblijfselen, en homoseksuelen werden vervolgd als ‘reactionaire elementen’ die heropgevoed moesten worden. Bovendien hield de communistische ideologie er zeer puriteinse opvattingen over het huwelijk op na: relaties en huwelijken dienden voornamelijk gebaseerd te zijn op revolutionaire overwegingen en niet zozeer op romantische sentimenten. Ook gezinnen werden namelijk gezien als revolutionaire eenheden, die onder andere tot taak hadden nieuwe revolutionairen voort te brengen. Vanuit die optiek werd homoseksueel gedrag bestempeld als antirevolutionair en egoïstisch, in strijd met de dwingende norm om eigenbelang ondergeschikt te maken aan het gemeenschappelijke belang.

Ook na de dood van Mao en tijdens de eerste jaren van Deng Xiaoping’s hervormingsbeleid, was het voor Chinese homoseksuelen in de jaren ’80 en de eerste helft van de jaren ’90 nog altijd moeilijk om openlijk voor hun gevoelens uit te komen vanwege de sterke sociale controle, die mensen ervan weerhield normafwijkend gedrag te vertonen.

In de grote steden ontstonden wel de eerste ontmoetingsplekken voor homoseksuelen, meestal parken en openbare toiletten. Niet zelden werden bezoekers van dit soort plekken gearresteerd op grond van ‘straatschenderij’, een aanklacht die voor een zeer ruime interpretatie vatbaar is en eigelijk inhield dat men al opgepakt kon worden wanneer verschillende personen op een “verdachte locatie” stonden te praten.Uit de eerste berichten die begin jaren ’90 naar buiten kwamen over de maatschappelijke situatie van homoseksuelen kwam dan ook een somber beeld naar voren van een groep die onder zware psychologische en maatschappelijke druk stond, wat vaak inhield dat men noodgedwongen een dubbelleven moest leiden.


Het internettijdperk

Met de intrede van onder andere het internet is er een snelle verandering gekomen in deze situatie. Het werd mogelijk voor Chinese homoseksuelen om elkaar – welliswaar virtueel – te ontmoeten zonder het risico te lopen gearresteerd te worden. Aanvankelijk ontstonden er vooral online praatgroepen en chatrooms, maar inmiddels bestaan er talloze Chinese websites die volledig gericht zijn op homoseksuelen.


Doordat deze nieuwe “ontmoetingsplekken” zo gemakkelijk toegankelijk zijn en fysieke afstand op het internet geen rol speelt, is er sinds het internettijdperk eigenlijk pas echt sprake van een Chinese homoseksuele gemeenschap.

Het internet zorgde er al snel voor dat ook het sociale verkeer offline verbeterde. Homoseksuelen waren niet langer aangewezen op gevaarlijke ontmoetingsplekken, maar konden elkaar nu georganiseerd treffen in gangbare uitgaansgelegenheden zoals disco’s en karaokebars.

Aanvankelijk sprak men af in populaire bestaande etablissementen, maar het duurde niet lang
voordat de eerste ‘echte’ homogelegenheden de deuren openden, de nieuwe clubs kregen meteen veel aanloop, enkel en alleen door het plaatsen van enkele berichten op druk bezochte internetsites.


Het huidige klimaat

De opkomst van het internet alsmede de voortschrijdende economische groei zijn er de oorzaak van dat de Chinese maatschappij de afgelopen tien jaar sterk is veranderd. Met name de grote steden doen niet veel meer onder voor de moderne westelijke grote steden, eenvormigheid heeft plaatsgemaakt voor een bonte verscheidenheid aan stijlen en trends die op hun beurt de vorming van een meer verscheidene maatschappij hebben bevorderd. De angst om ‘af te wijken’ is sterk afgenomen, omdat er nu immers tegenoverstaat dat je ook duidelijk ergens ‘bij hoort’, en je dus niet meer alleen staat in je anderszijn.

Deze factoren zijn uiteraard van groot belang geweest voor de veranderende positie van Chinese homoseksuelen. Zij hebben zich ontwikkeld van een haast onzichtbare groep tot een vrij zelfverzekerde gemeenschap met een bloeiende internetcultuur en eigen uitgaansgelegenheden. We zouden zelfs voorzichtig kunnen spreken van een emancipatieproces.

Jonge Chinese homoseksuelen, de huidige tieners en twintigers die in deze nieuwe maatschappij zijn opgegroeid, zijn over het algemeen een stuk zelfbewuster dan de oudere generaties. Doordat zij zoveel gemakkelijker toegang hebben tot informatie en de middelen om met gelijkgestemden in contact te komen, verloopt het proces van herkenning en acceptatie van de eigen seksuele geaardheid voor deze jongeren een stuk soepeler.Bovendien worden in steeds meer Chinese steden uitgaansgelegenheden voor homoseksuelen geopend, en zelfs travestie begint een steeds algemener verschijnsel te worden. Het klimaat lijkt dus aanzienlijk te zijn verbeterd. Zo zijn er de afgelopen tien jaar enkele Chinese films gemaakt over dit thema die een steeds groter publiek weten te bereiken. In Peking is zelfs enkele malen een homofilmfestival georganiseerd waar veel belangstellenden op afkwamen, en ook andere media zoals tijdschriften, kranten en televisie wijden steeds meer aandacht aan het onderwerp. De algemene tendens in de berichtgeving is, dat zaken als een gedwongen huwelijk en het moeten verbergen van je ware aard eigenlijk niet meer van deze tijd is. Zelfs de Chinese overheid mengt zich (zij het heel voorzichtig) in de kwestie.


Aangezien de aids-epidemie momenteel in Azië steeds zorgwekkender vormen aanneemt, moet er een klimaat gecreëerd worden waarin openhartig gepraat kan worden over risicovol seksueel gedrag.
En het is duidelijk dat voor een succesvolle campagne ook homoseksualiteit bespreekbaar zal moeten zijn.

Sociologen benadrukken in die context bovendien dat maatschappelijke erkenning van homoseksuele relaties niet alleen een goede zaak zou zijn voor de homo-emancipatie, maar dat ook de volksgezondheid gebaat is bij meer langdurige relaties onder homoseksuelen in plaats van wisselende seksuele contacten. Maar momenteel lijkt het in ieder geval voor de jongere generatie homoseksuelen in China de goede kant op te gaan.


Waar is wat te vinden

Helaas is het ondoenlijk een lijstje van gelegenheden te publiceren. U heeft er niets aan. Het is een komen en gaan van disco's, sauna's. Wat er vandaag is kan morgen alweer weg zijn of verplaatst (wegens succes) naar een andere locatie. Toch is er hoop.. de internet-cafee's zijn een heel goed uitgangspunt en het is zeker mogelijk daar kontakten te leggen met jonge Chinesen die de weg kennen in China's miljoenen steden. Het zal opvallen dat ze heel behulpzaam zijn en trots zijn op hun land en zeker de jongere generatie heeft het Engels stevig onder de knie.

Duizenden bezienswaardigheden

In een land met een eeuwenoude cultuur is er natuurlijk van alles te bekijken. Wie heeft er niet gehoord van de Chinese muur, het terracottaleger de “verboden stad”. Het is allemaal teveel om op te noemen en dit jaar voor veel meer mensen bereikbaar, mede door de Olympische Spelen.
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN RON MEIJERMEEST GELEZEN VAN RON MEIJER

China 2008 - China een langzaam wakker wordende wereldmacht

Ron Meijer, in Reizen en weekendtrips op 02 juni 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
TOP STORIES

MEEST GELEZEN (6 mnd)IN REIZEN EN WEEKENDTRIPSIN NUMMER 200


bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media