Back to Top
Donderdag 02 Jul
86447 users - nu online: 1010 people
86447 users - nu online: 1010 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
VVD blijft in bestuur Centrum


door Redaktie in Historie & Politiek , 12 december 2007

This article is also available in English


Anne Lize van der Stoel weg, VVD blijft in het bestuur van stadsdeel Centrum.

PvdA, VVD en GroenLinks hebben overlegd over de situatie die was ontstaan na het vertrek van mevrouw Anne Lize van der Stoel uit het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum(17 september) en de daarover eerder (24 september jl.) vastgelopen besprekingen. Zij hebben het vertrouwen in elkaar hersteld om gezamenlijk het programakkoord 2006-2010 uit te voeren.


De VVD zal zo spoedig mogelijk een nieuw lid van het dagelijks bestuur aan de stadsdeelraad voorstellen Tussen partijen was onduidelijkheid ontstaan over de wenselijkheid en mogelijkheid het programakkkoord aan te scherpen en/of aan te vullen. PvdA, VVD en GroenLinks zijn het er over eens dat het behouden en verbeteren van het evenwicht tussen de functies wonen, werken en recreëren in het centrum een van de belangrijkste opgaven van het stadsdeel is. Mits in collegiale samenwerking gedragen en uitgevoerd menen zij dat hun coalitieakkoord daarvoor een goede waarborg kan zijn. Zij hebben afspraken gemaakt om hun samenwerking te verbeteren. Die zijn er op gericht recht te doen zowel aan de gewenste eenheid om het akkoord uit te voeren als om elkaar én de andere partijen in de stadsdeelraad daarbij ruimte te geven voor een herkenbare eigen inbreng.Kort gezegd zullen PvdA en GroenLinks zich er in het bijzonder voor inspannen om gedrieën en dus met de VVD op te trekken, en zal de VVD zich er in het bijzonder voor inspannen om het akkoord in de volle breedte uit te dragen. Aanscherpingen en/of aanvullingen van het coalitieakkoord, zoals met betrekking tot vijf nieuwe parkeergarages, de garageverordening en extra aanlegsteigers, zullen bij de behandeling van de begroting 2008 (in november 2007) en de zogeheten midterm-review (in maart 2008) in de stadsdeelraad aan de orde komen.

2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

VVD blijft in bestuur Centrum

Redaktie, in Historie & Politiek op 16 december 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media