Back to Top
Dinsdag 10 Dec
86388 users - nu online: 1367 people
86388 users - nu online: 1367 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 5 min. Printervriendelijke Pagina  
Men's Work - Tijd voor de man van nu!


door Rien Ultee in Evenementen & Agenda , 14 april 2007

This article is also available in English
lengte: 5 minuten


De tweede passie van fotograaf Johan van Breukelen

Johan van Breukelen is in homo-Nederland bekend als fotograaf en kunstenaar, en z’n foto’s zijn nu in Amsterdam te bezichtigen bij Mr. B, de leer- & rubberwinkel in de Warmoesstraat. Van Breukelen’s erotische fotowerk is zo gemaakt dat je het gevoel krijgt eerder met een schilderij dan met een foto te maken te hebben. Hij noemt zijn fotowerk “schilderen met licht” en hij beschouwt zichzelf daarom meer als beeldend kunstenaar dan als fotograaf.


In 1995 was hij echter ook medeoprichter van de Stichting Mannenwerk, die (homo)mannen de mogelijkheid biedt elkaar op een andere, intensievere manier te ontmoeten dan in de kroegscene doorgaans gebruikelijk is. Een gesprek over een onbekend aspect van de activiteiten van een gerenommeerd (mannen)fotograaf.

Wat is de reden dat je dit ook bent gaan doen?
“Vanaf 1984 was ik actief op mannenweekenden en toen in 1995 de subsidie voor het ‘mannenwerk’ werd stopgezet, werd het voor mij duidelijk dat er iets unieks verloren zou gaan. Om dit te behouden is er een Stichting opgezet. Het is belangrijk een plek te blijven creëren waar mannen zich kunnen uiten, anders dan in bijvoorbeeld de cafés. In het uitgaansleven zijn de omstandigheden vaak niet optimaal om met echte aandacht te luisteren naar een persoonlijk verhaal. De drijfveer c.q. de belangrijkheid om mannen de gelegenheid te bieden met elkaar in contact te komen en elkaar tijdens een weekend te ontmoeten in een andere sfeer dan het uitgaansleven voorziet sterk in een behoefte.”

Hoe kijk je terug op het jaar 2006?
“In het afgelopen jaar heb ik voor het eerst twee weekendworkshops geleid. Twee goedbezochte mannenweekends waar mannen van alle leeftijden (25 tot 80 jaar), voornamelijk homo- en bi-mannen maar ook hetero’s, de tijd namen om zichzelf en andere mannen te ontmoeten, om contact te maken, elkaar te inspireren, te genieten, en hun innerlijke vrijheid te vergroten. Het is altijd weer bijzonder te ervaren hoe verschillend we als (homo-)mannen zijn. Binnen de door ons bedachte structuur tijdens zo’n weekend komt iedere deelnemer met zijn eigen verhaal tot zijn recht. Dit gaf mij nogmaals het sterke gevoel dat ik de juiste beslissing heb genomen om de mannenweekends te behouden.”

Wat zijn je plannen voor 2007?
“Naast de avond-supportgroepen ga ik weer twee mannenweekends leiden. Van 30 maart tot 1 april met het thema ‘Persoonlijk leiderschap in het hier en nu’ en in het najaar met het thema ‘Mannen en seksualiteit.’ Opnieuw een gelegenheid voor mannen om een paar dagen met aandacht stil te staan, naar zichzelf te kijken en opnieuw in beweging te komen rond deze thema’s. Er staan vier weekendworkshops gepland, die afwisselend door Walter van Ruitenbeek en mij zullen worden geleid. Het aantal deelnemers is het afgelopen jaar weer sterk gegroeid, zodat er zelfs sprake was van een wachtlijst bij de laatste workshop in 2006.”Ieder mens leidt toch zijn eigen leven?
“Al of niet bewust maken we voortdurend keuzes, door de focus op het hier en nu te leggen krijg je meer (in)zicht op de keuzes die je van moment tot moment maakt. Je kunt dan in meer vrijheid verantwoordelijkheid nemen voor alles wat zich in je leven aandient. Dit is onder andere wat we verstaan onder persoonlijk leiderschap.”

Hoe ziet zo’n mannenweekend eruit?
“Een mannenweekend is zo ingericht dat er aandacht is voor jouw persoonlijke verhaal en met name voor je ‘onderstroom.’ Hiermee wordt bedoeld je drijfveren, je bezieling, de energie waaruit jij je leven leidt.”

Je gaat dus eigenlijk ook terug naar je jeugd?
“Ja, dat is ook een belangrijk gegeven. Wat heb je meegekregen in je jeugd, en wat neem je daar bewust of onbewust van mee in het hier en nu, wat is oorspronkelijk en waar zit je soms ‘gevangen’ in een oud verhaal waardoor je niet meer vrij in het heden kan zijn. Dit gevangen zijn kan ook belemmerend werken om datgene te doen wat je echt wilt doen!”

Hebben de meeste mensen niet een soort muur opgebouwd?
“De muur die is opgebouwd om de pijn en het verdriet niet te voelen, is natuurlijk niet een echte muur. Maar het wordt wel door veel mannen zo ervaren. We denken dat we ons beschermen tegen pijn van buiten om niet gekwetst of afgewezen te worden, dat willen we niet laten zien, maar de pijn zit van binnen. Dat maakt dat we op onderdelen opgesloten zitten in onszelf en door deze bescherming minder open staan voor vreugde, liefde, geluk en levendigheid. De vrijheid die we daardoor kwijt zijn geraakt, belemmert ons om te zijn wie we eigenlijk willen zijn, we hebben meer last van onze bescherming dan van datgene waartegen we ons willen beschermen.”

Zo’n weekend, hoe gaat dat in zijn werk? Ik bedoel: wat bieden jullie aan.
“Samen met de medebegeleiders bieden we een kader en een structuur aan waarbinnen je datgene kan doen, wat jou te doen staat rondom je eigen thema’s. Naast lichaamsgerichte oefeningen om je lichamelijke en emotionele gevoeligheid te vergroten beschouwen we taal als een belangrijk middel om je uit te drukken. Tijdens deze mannenweekends word je voortdurend uitgenodigd om te spreken over wat er in het hier en nu in je speelt en beweegt. Op zo’n manier spreken dat je hoofd en hart met elkaar verbindt. Dit is iets totaal anders dan een praat- of discussiegroep!”

Wat brengt Stichting Mannenwerk nog meer voor onderwerpen als thema?
“Wij hebben opnieuw het initiatief genomen om een aantal dagen aan te bieden rond het onderwerp ‘Vaderschap en homoseksualiteit.’ Vaderschap is voor steeds meer homomannen een nieuwe mogelijkheid in hun leven. Binnen Stichting Mannenwerk leeft ook allang de wens om een doorgaande groep te starten rondom het thema ‘Mannen en seksueel misbruik’.”

Blijft er nu nog tijd voor je over om naast de mannenweekends ook als kunstenaar/fotograaf je werk te doen?
“Ja zeker, ik werk tegenwoordig heel veel in opdracht. Mannen die zich door mij willen laten portretteren kunnen bij mij terecht. Verder ben ik uitgenodigd om van de zomer mijn werk te tonen tijdens een grote groepsexpositie met de werktitel Man/Vrouw in de Grote Kerk van Alkmaar, en ben ik bezig met allerlei projecten waaronder een overzicht van twintig jaar als fotograaf / beeldend kunstenaar, dat in een boekvorm uitgebracht moet worden. In het internationaal uitgebrachte fotoboek The World Greatest Erotic Art dat dit voorjaar verschijnt, zullen al enkele foto’s van mij worden gepubliceerd, en de fototentoonstelling bij Mr. B, die nog tot 4 april in Amsterdam te bezichtigen is, zal daarna in Berlijn te zien zijn.”

http:// www.mannenwerk.nl
http:// www.johanvanbreukelen.nl
http:// www.jvbmaleart.nl
http:// www.misterb.com

GERELATEERDMEER VAN RIEN ULTEEMEEST GELEZEN VAN RIEN ULTEE

Men's Work - Tijd voor de man van nu!

Rien Ultee, in Evenementen & Agenda op 20 april 2019
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svpIn het nieuwste nummer, Gay News 340, december 2019

bottom image
Entire © & ® 1995/2019 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2019 Gay News ®, GIP/ St. G Media