Back to Top
Zaterdag 04 Apr
86426 users - nu online: 1014 people
86426 users - nu online: 1014 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 6 min. Printervriendelijke Pagina  
Living Together - Het huwelijk vijf jaar opengesteld voor homo’s


door Ron Meijer in Historie & Politiek , 18 juni 2006

This article is also available in English
lengte: 6 minuten


Sinds april 2001 kunnen twee vrouwen of twee mannen in Nederland burgerlijk huwen. De wet die dit regelt, is op 1 april 2001 in werking getreden. Nederland kent daarmee uitdrukkelijk geen “homo-huwelijk,” een huwelijksvorm die uitsluitend gericht is op twee personen van hetzelfde geslacht. In Nederland is er namelijk voor gekozen om het bestaande burgerlijk huwelijk (dat voorheen alleen open stond voor personen van verschillend geslacht) open te stellen voor personen van gelijk geslacht. De bovengenoemde wet, de Wet Openstelling Huwelijk van 21 december 2000, is dan ook “slechts” een wijzigingswet die Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek aanpast

Het Nederlandse huwelijk van twee mannen of twee vrouwen heeft in beginsel dezelfde condities en rechtsgevolgen als het huwelijk van een man en een vrouw: de voorwaarden en regels voor het aangaan, sluiten en beëindigen zijn dezelfde; de verplichtingen en rechten van de echtgenoten ten opzichte van elkaar zijn dezelfde.
Er zijn echter twee belangrijke verschillen. Een huwelijk van twee vrouwen of twee mannen schept geen “afstammingsrelatie” met de kinderen van de echtgenoten, een huwelijk van een man en een vrouw doorgaans wel.

De erkenning van zo’n huwelijk in een land dat het boterbriefje tussen twee mannen of twee vrouwen niet kent, kan (en zal meestal) problemen geven. Een eerste probleem ontstaat daarbij al in Nederland: de “Internationale Huwelijksverklaring” die de Burgerlijke Stand kan afgeven is een document dat is vormgegeven door een internationaal verdrag. Voorgedrukt zijn de regels waar de naam van de man en waar die van de vrouw moeten worden ingevuld. Er is geen schijn van kans dat bijvoorbeeld Marokko, één van de verdragspartners, akkoord zal gaan met de aanpassing van dit document.

België


Ook in België is het ondertussen - op basis van de wet “tot openstelling van het huwelijk voor personen van het hetzelfde geslacht” van 13 februari 2003 - sinds 1 juni 2003 mogelijk dat twee personen van hetzelfde geslacht in het burgerlijk huwelijk treden.

In principe gelden dezelfde rechten en plichten als bij een “klassiek” huwelijk (personen van verschillend geslacht), maar het homo-huwelijk schept (net als in Nederland) geen affiliatie; adoptie is nog niet toegestaan.

Sinds 24 januari 2004 is het door een brief van minister Onkelinx ook mogelijk dat één van de partners uit een land komt waar het homo-huwelijk nog niet is ingevoerd. Deze regeling is later ook door de wet bevestigd (Wetboek Internationaal Privaatrecht).Het eerste homo-huwelijk werd in België in Kapellen op 6 juni 2003 gesloten tussen Marion Huibrechts en Christel Verswyvelen.


Proefproces

De Amsterdamse burgemeester Job Cohen sloot precies vijf jaar geleden het eerste homo-huwelijk. Maar daar ging wel een strijd aan vooraf. Al in 1988 was er een lobby opgestart om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. De drijvende kracht hierachter was Gay Krant-hoofdredacteur Henk Krol. Met zijn Stichting Vrienden van de Gay Krant heeft hij zich meer dan tien jaar ingezet met de openstelling van het burgerlijk huwelijk als resultaat.

In 1989 wordt er door het stel Gerard Kuipers en Frans Stello een proefproces begonnen. Zij stelden dat er nergens in de wet staat dat het huwelijk alleen bedoeld is voor een man en een vrouw. De Amsterdamse rechtbank gaf ze daarin gelijk, en daarmee brachten deze twee heren de bal pas goed aan het rollen.

Naar aanleiding van de beslissing van de rechtbank schreef de Stichting Vrienden van de Gay Krant in 1990 een brief naar alle gemeenten in Nederland. Daarin stond het verzoek om een trouwregister te openen voor paren van gelijk geslacht. Gemeenten zijn namelijk vrij om naast het huwelijksregister een ander register in te stellen. Het inschrijven bij zo’n register heeft echter geen enkele formele waarde. Toch werd het opgepikt: vanaf 5 juni 1991 konden de eerste stellen zich inschrijven in Deventer.
Honderd gemeenten

Daarna ging het snel. In 1994 hadden honderd gemeenten een extra register geopend, waardoor homo- en lesboparen zich als paar konden inschrijven bij de gemeente. Toch had de regering nog vier jaar nodig om met een wettelijke relatieregeling te komen. Maar: vanaf 1998 konden zowel homo’s als hetero’s hun partnerschap laten registreren.

Weer twee jaar later was de wet Openstelling Huwelijk door de kamer. Vanaf 1 april 2001 kunnen ook paren van gelijk geslacht trouwen. Ze krijgen hierbij dezelfde (belasting-)voordelen als heterostellen.
Zo werd Nederland het eerste land ter wereld waar het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. In Europa hebben België en Spanje het Nederlandse voorbeeld gevolgd. Verder kennen Canada en sommige staten van de Verenigde Staten het homo-huwelijk.
Gewetensbezwaren

Kerken en maatschappelijke organisaties reageerden vijf jaar geleden geschokt op de openstelling van het huwelijk. Ook uit het buitenland kwamen onthutste reacties. Maar inmiddels zijn dus ook andere Europese landen om.

Alleen de Paus in Rome schijnt er nog een dagtaak aan te hebben iedereen op te roepen het “homo-huwelijk” te veroordelen. Nederland blijkt trendsetter te zijn geweest. Problemen onder gewetensbezwaarde ambtenaren met het oog op huwelijksvoltrekkingen tussen homo’s doen zich nauwelijks meer voor.


De RMU (Reformatorisch Maatschappelijke Unie) krijgt daar al enkele jaren geen signalen meer over.

“De kwestie is nog wel latent aanwezig,” zegt RMU-directeur Peter Schalk. “We weten niet of mensen zijn afgewezen om hun gewetensbezwaren. We weten ook niet of kandidaten afzien van sollicitatie omdat er toch best wat heisa is geweest.” Jan van den Hoorn, coördinator team publiek van de gemeente Nunspeet, onderstreept dat.

“Je krijgt er geen vat op of gemeentebesturen bij benoemingen bewust sturen. Een gemeente mag iemand weigeren die niet alle handelingen wil verrichten.” Problemen doen zich nog wel eens voor als andere landen het Nederlandse homo-huwelijk of de geadopteerde kinderen van homoparen niet erkennen. “Nederland loopt hier nu eenmaal mee voorop.”


Symboliek en realiteit

Voor de een is 1 april 2001 een hoogtepunt, voor de ander het tegenovergestelde. In Amsterdam traden op deze datum voor het eerst twee mensen van hetzelfde geslacht in het huwelijk.
Sinds 1998 konden stellen van hetzelfde geslacht al kiezen voor het geregistreerd partnerschap. Deze wettelijk geregelde samenlevingsvorm is in veel gevallen gelijkwaardig aan het huwelijk.

Aanhangers van de homo-emancipatiebeweging wilden vijf jaar geleden echter per se ook kunnen “trouwen.” Een huwelijk heeft nu eenmaal een bijzondere waarde en symboliek. Maar vreemd genoeg bevindt het huwelijk zich in andere delen van de maatschappij in een soort crisis. Een bonte mengeling aan alternatieve samenlevingsvormen eist zijn tol.

“Steeds meer mensen nemen hierover een autonome beslissing, los van wet of kerk,” zegt prof. dr. Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

“De heersende opvatting is: We maken het zelf wel uit. Als wij vinden dat onze vorm van samenleven waarde heeft, dan heeft die waarde. Ongeacht wat overheid of maatschappij ervan zeggen.”

Na de piek van vijf jaar geleden is de belangstelling voor het homo-huwelijk tanende. Het aantal jaarlijkse verbintenissen tussen gelijkgeaarde mensen is in vijf jaar tijd meer dan gehalveerd van 2414 stellen in 2001 naar 1166 in 2005. Nu het officieel mag, lijkt voor veel homo’s en lesbo’s de lol eraf. Nederland telt naar schatting 53.000 homostellen. Een kwart daarvan is geformaliseerd, waarvan de helft in een huwelijk, de andere helft in een partnerschap.Het aantal homoverbintenissen lijkt zich te stabiliseren op 1,5 procent van het totaal aantal huwelijken. De resultaten van de eerste maanden van dit jaar komen overeen met dezelfde periode vorig jaar. Cijfers over het aantal scheidingen na een homo-huwelijk worden nog maar een jaar bijgehouden.

In Nederland trouwden in het eerste jaar 2414 homoseksuele stellen. Volgens Marian Bakker, medewerker van IHLIA, het internationale Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief, was er een heel stuwmeer ontstaan aan homo’s die wilden trouwen. In de jaren daarna stabiliseerde het aantal homo-huwelijken zich rond de 1200 per jaar. Homo’s trouwen wel minder vaak dan hetero’s. Volgens Jan Latten van het CBS komt dat doordat zij minder vaak kinderen hebben. Echtscheidingen komen ongeveer evenveel voor. Opvallend is wel dat lesbiennes vaker scheiden dan homo’s. Een verklaring heeft Latten daar niet voor.Commentaar:
Re: Living Together - Het huwelijk vijf jaar opengesteld voor homo’s-


Reactie van Marianna dd. 23 juni 2006
Hartstikke goed van Nederland dat jullie het toelaten dat Homo's en Lesben trouwen. Ben zelf Moeder van een Homosexuelle Zoon, woon al 21 Jaar in Zwitserland met mijn Kinderen. Mijn Zoon wil ook graag met zijn Vriend trouwen, maar hier in Zwitserland lopen ze met deze Wet nog achter, ze kunnen zich hier alleen maar registreren. Mijn Zoon en zijn Vriend hebben besloten in Nederland te trouwen, mijn zegen hebben ze, krijg daarbij een schat van 'n schoonzoon. Ben heel trots erop een Nederlandse te zijn, en ik wens alle Homo's en Lesben die willen trouwen heel veel geluk.


Reactie van oldornew dd. 18 juni 2006
its nice to be yourself do what you want to do
do like me i am arabic guy 23 years im living with dutch man his 52 we love eatch other
:P


GERELATEERDMEER VAN RON MEIJERMEEST GELEZEN VAN RON MEIJER

Living Together - Het huwelijk vijf jaar opengesteld voor homo’s

Ron Meijer, in Historie & Politiek op 21 juni 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media