Back to Top
Zaterdag 04 Apr
86426 users - nu online: 1027 people
86426 users - nu online: 1027 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Vorig jaar opnieuw verontrustende toename geslachtsziekten


door Redaktie in Health & Body , 06 juni 2006

This article is also available in English


Begin april maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de voorlopige soa-cijfers over 2005 bekend. Hieruit blijkt een verontrustende stijging van het aantal chlamydia- en hiv-infecties. De cijfers wijzen op een toename van onveilig seksueel gedrag. Mede naar aanleiding van deze nieuwe cijfers wil Soa Aids Nederland - het expertisecentrum voor soa en hiv - dat het aantal soa-testen toeneemt. Ook vindt het centrum dat de preventie gericht op jongeren, homomannen en allochtonen effectiever moet worden.

De verdere stijging van soa en hiv in Nederland in 2005 blijft alarmerend. Daarom is volgens Soa Aids Nederland een combinatie van acties nodig. Belangrijk is dat met name homo- en biseksuele mannen zich realiseren dat hiv veel dichterbij is dan ze vaak denken en dat gezond seksueel gedrag (waaronder condoomgebruik en zich laten testen op hiv en soa) nog steeds nodig is. Een belangrijk punt is ook aandacht voor de mensen met hiv zelf. Door gerichte preventie en ondersteuning te bieden aan deze groep kan de verdere verspreiding van hiv worden tegengegaan. Daarvoor is nu een concreet plan ontwikkeld.
De groepen waar soa en hiv in Nederland het meeste voorkomt zijn homomannen, prostituees, druggebruikers en allochtonen. De komende jaren moet er gezocht worden naar verdere vernieuwing in de preventie om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze groepen. Daarom investeert het Aids Fonds dit jaar 300.000 euro extra in de bestrijding van hiv onder homomannen in de grotere steden. Daar zijn de risico’s het grootst.


Naast de aandacht voor het voorkomen is door Soa Aids Nederland de afgelopen jaren stevig ingezet om het actiever testen te promoten. Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat dit succes heeft gehad: het aantal mensen dat zich heeft laten testen neemt toe.

Maar het kan beter. Zo wil Soa Aids Nederland dat het percentage homo-en biseksuele mannen dat zijn eigen hiv-status kent in 2009 toeneemt tot vijfenzeventig procent. Volgens de laatste landelijke metingen ligt dit percentage thans op vierenvijftig procent.

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Vorig jaar opnieuw verontrustende toename geslachtsziekten

Redaktie, in Health & Body op 09 juni 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media