Back to Top
Zaterdag 04 Jul
86447 users - nu online: 926 people
86447 users - nu online: 926 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Homo-organisatie betreurt handhaven godslastering


door Bureau Redactie in Algemeen , 02 februari 2005

This article is also available in English


Na de moord op Theo van Gogh zag minister Donner een kans om Nederland terug te werpen naar de jaren vijftig. Op een CDA-congres stelde hij voor het wetsartikel over godslastering - dat al decennia een dode letter is - weer in ere te herstellen. Zowel in het kabinet als in de Tweede Kamer stuitte deze suggestie op afkeuring, met een debatje tot gevolg. Een motie het wetsartikel te schrappen werd echter niet aangenomen.

De nieuwe Nederlandse homo-organisatie HLBF.NL betreurde dit bij monde van voorzitter André van Wanrooij: “De Tweede Kamer heeft het signaal afgegeven dat gelovigen meer beschermd dienen te worden dan niet gelovigen.

Als je daarnaast moet vaststellen dat gelovigen ook al het recht hebben om homoseksuelen op basis van hun geloofsovertuiging te kwetsen en te beledigen, zelfs aan te zetten tot haat, dan kan ik deze uitslag enkel bestempelen als een schoffering van de homo’s in Nederland. Gelovigen hebben klaarblijkelijk meer rechten dan homoseksuelen. Homo’s moeten zich maar laten beledigen en kwetsen omdat hen, volgens de wet, de mogelijkheid van legitiem repliek wordt onthouden."

HLBF.NL vindt dat de positie van homoseksuelen, zeker nu artikel 147 niet geschrapt is, verre van gelijkwaardig is ten opzichte van bevolkingsgroepen die zich beroepen op hun geloofsovertuiging. Dit vanwege het gegeven dat in de “Nota Grondrechten in een Pluriforme Samenleving” (mei 2004) staat dat een op zichzelf kwetsende of grievende uitlating niet per se beledigend is “indien zij haar grond vindt in de geloofsovertuiging van de verdachte en bijdraagt aan het maatschappelijk debat.”

HLBF.NL pleit daarom voor het wettelijk bepalen dat beperkingen zoals die gelden voor de vrijheid van meningsuiting (art. 137 sub c/d/e/f) ook van toepassing dienen te zijn op art. 6 van de Grondwet (vrijheid van godsdienst).Bestuurslid John Blankenstein: "Het kan gewoon niet zo zijn dat het mij (terecht) is verboden aan te zetten tot haat en geweld dan wel te beledigen, terwijl homoseksuelen onder het mom van godsdienstvrijheid zich maar alles moeten laten welgevallen, van vergelijkingen met criminelen of varkens, tot aan het van hoge gebouwen afgooien aan toe! Ik weiger mezelf als minderwaardig ten opzichte van een gelovige weg te laten zetten!"
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN BUREAU REDACTIEMEEST GELEZEN VAN BUREAU REDACTIE

Homo-organisatie betreurt handhaven godslastering

Bureau Redactie, in Algemeen op 05 februari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media